Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Lần xem trang

Lần xem trang là những gì Google tính trong các báo cáo của bạn mỗi khi người dùng xem một trang hiển thị quảng cáo Google. Chúng tôi sẽ tính một lần xem trang bất kể số lượng quảng cáo được hiển thị trên trang đó.

Ví dụ: nếu bạn có một trang hiển thị ba đơn vị quảng cáo và trang đó được xem hai lần, thì bạn sẽ tạo ra hai lần xem trang.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính