การดูหน้าเว็บ

การเปิดดูหน้าเว็บคือสิ่งที่ Google นับจำนวนในรายงานของคุณ ซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งที่ผู้ใช้ดูหน้าเว็บที่แสดงโฆษณา Google เราจะนับเป็นการเปิดดูหน้าเว็บหนึ่งครั้งโดยไม่คำนึงถึงจำนวนโฆษณาที่แสดงในหน้าเว็บนั้น

ตัวอย่างเช่น หากมีหน้าเว็บที่แสดงหน่วยโฆษณาสามหน่วย และหน้าเว็บนั้นมีการเข้าชมสองครั้ง ถือว่ามีการเปิดดูหน้าเว็บเกิดขึ้นสองครั้ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร