Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Doanh thu cho mỗi nghìn lượt hiển thị (RPM)

Doanh thu cho mỗi nghìn lượt hiển thị (RPM) thể hiện thu nhập ước tính mà bạn tích luỹ cho mỗi 1.000 lượt hiển thị mà bạn nhận được.

RPM không thể hiện số tiền bạn đã thực sự kiếm được; mà thay vào đó, RPM được tính bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số lượt xem trang, số lượt hiển thị hoặc số cụm từ tìm kiếm mà bạn đã nhận được, rồi nhân với 1.000.

Công thức:
RPM = (Thu nhập ước tính / Số lượt xem trang) * 1.000

Ví dụ:
  • Nếu bạn kiếm được số tiền ước tính là $0,15 từ 25 lượt xem trang, thì RPM của trang sẽ bằng ($0,15 / 25) * 1.000, tức là $6.
  • Nếu bạn kiếm được số tiền ước tính là $180 từ 45.000 lượt hiển thị quảng cáo, thì RPM quảng cáo của bạn sẽ bằng ($180 / 45.000) * 1.000, tức là $4.

RPM là chỉ số thường dùng trong các chương trình quảng cáo. Bạn có thể thấy chỉ số này rất hữu ích khi so sánh doanh thu trên nhiều kênh.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính