รายได้ต่อการแสดงผลพันครั้ง (RPM)

รายได้ต่อการแสดงผล 1000 ครั้ง (RPM) แสดงถึงรายได้โดยประมาณที่คุณจะได้สำหรับทุกๆ การแสดงผล 1000 ครั้งที่คุณได้รับ RPM ไม่ได้แสดงรายได้ที่แท้จริงของคุณ แต่เป็นการคำนวณโดยหารรายได้โดยประมาณของคุณด้วยจำนวนครั้งของการดูหน้าเว็บ จำนวนการแสดงผล หรือข้อความค้นหาที่คุณได้รับ แล้วคูณด้วย 1000

สูตร:
RPM = (รายได้โดยประมาณ / จำนวนครั้งของการดูหน้าเว็บ) * 1000

ตัวอย่างเช่น:

  • หากคุณมีรายได้โดยประมาณ $0.15 จากการดูหน้าเว็บ 25 ครั้ง ดังนั้น RPM ของหน้าเว็บของคุณจะเท่ากับ ($0.15 / 25) * 1000 หรือเท่ากับ $6.00
  • หากคุณมีรายได้โดยประมาณ $180 จากการแสดงผลหน้าเว็บ 45,000 ครั้ง ดังนั้น RPM ของโฆษณา ของคุณจะเท่ากับ ($180 / 45,000) * 1000 หรือ $4.00

RPM เป็นตัวเลขที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโปรแกรมการโฆษณา และคุณอาจพบว่ามีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบรายได้ระหว่างแชแนลต่างๆ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว