Приход за хиљаду приказа

Приход за хиљаду приказа представља процену зараде коју бисте остварили за сваких хиљаду приказа. Приход за хиљаду приказа не представља вашу стварну зараду, већ се израчунава тако што се предвиђена зарада подели са бројем приказа странице, приказа или добијених упита, а затим се помножи са 1000.

Формула:
Приход за хиљаду приказа = (процена зараде/број приказа странице) * 1000

На пример:

  • Ако сте од 25 приказа странице зарадили предвиђених 0,15 USD, ваш приход за хиљаду приказа странице износи (0,15 USD/25) * 1000, односно 6,00 USD.
  • Ако сте од 45.000 приказа огласа зарадили предвиђених 180 USD, ваш приход за хиљаду приказа огласа износи (180 USD/45.000) * 1000, односно 4,00 USD.

Приход за хиљаду приказа је број који се често користи у програмима за оглашавање и може вам бити од помоћи приликом поређења прихода остварених преко различитих канала.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем