Inntekt per tusende visning (RPM)

Inntekten per tusende visning (RPM) er din beregnede inntekt for hver tusende visning du mottar. Merk at RPM ikke viser hvor mye du faktisk har tjent. Du regner ut RPM ved å dele de beregnede inntektene på antallet sidevisninger, visninger eller søk du har mottatt, og deretter gange dette tallet med 1 000.

Formel:
RPM = (beregnet inntekt / antall sidevisninger) * 1 000

Eksempel:

  • Hvis du anslås å tjene NOK 1,20 på 25 sidevisninger, vil siden din ha en RPM på NOK 48, dvs. (NOK 1,20 / 25) * 1000.
  • Hvis du anslås å tjene $180 på 45 000 annonsevisninger, vil annonse-CPM være $4,00, dvs. ($180 / 45 000) * 1000.

RPM er et mye brukt tall i annonseringsprogrammer, og kan være nyttig for å sammenligne inntekter fra ulike kanaler.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt