Cílení reklam

Nabídky v AdSense

Co je to chytré stanovení cen a proč je Google využívá?

Účelem funkce chytrého stanovení cen společnosti Google je zvýšit důvěru inzerentů v síť AdSense. Z druhé strany to může vést k vyšším nabídkám pro reklamy, které se zobrazují na webech majitelů stránek. Z dlouhodobého hlediska to přináší výhody celému reklamnímu ekosystému majitelů stránek, inzerentů a uživatelů.

Aby se mohli objevit na vašich stránkách s obsahem AdSense, nabízejí inzerenti Google Ads ceny za reklamy a soutěží v aukci o zobrazení. Pokud inzerenti soutěží o zobrazení reklamy na stránkách AdSense pro obsah, usilují o obchodní výsledky, které jim kliknutí na reklamy přinášejí. Tyto výsledky se u jednotlivých inzerentů liší. Může jít například o nákup na internetu nebo registraci k odběru zpravodaje. Snažíme se, aby inzerenti za nabídky na webech AdSense získali příslušnou hodnotu. Za tím účelem zjišťujeme, s jakou pravděpodobností přinese kliknutí na reklamu inzerentovi obchodní výsledek. Pokud náš systém zjistí, že je tato pravděpodobnost nižší, můžeme maximální nabídku inzerenta snížit.

Chytré stanovení cen umožňuje inzerentům nabízet s jistotou maximální částku, kterou jsou ochotni zaplatit za kliknutí na webech AdSense, a to majitelům stránek zvyšuje zisky z inzerce.

Co jsou Chytré nabídky a proč je Google používá?

Chytré nabídky jsou množinou automatizovaných strategií nabídek, které při každé aukci provádějí optimalizaci s ohledem na počet konverzí nebo hodnotu konverzí. Tyto strategie pomáhají zákazníkům účinněji nabízet ceny, aby dosáhli lepších obchodních výsledků, a umožňují jim místo nastavování jednotlivých nabídek pro každé klíčové slovo poskytovat cíle vysoké úrovně, jako je cílová cena za konverzi.

Když zákazníci měří konverze a používají manuální nabízení cen ve Vyhledávání Google, lze v AdSense pro vyhledávání automaticky použít Chytré nabídky k dosažení více konverzí při podobné ceně za konverzi jako u Vyhledávání Google.

Jaký dopad mohou chytré stanovení cen a Chytré nabídky mít na mé příjmy?

Chytré stanovení cen a Chytré nabídky jsou navrženy tak, aby inzerentům pomohly spolehlivě nabízet maximální cenu, kterou jsou za své reklamy ochotni zaplatit, což v průběhu času pomůže zvýšit tržby majitelů stránek. Pokud náš systém zjistí nižší pravděpodobnost toho, že kliknutí na reklamu povede k obchodnímu výsledku, jako je nákup nebo registrace k odběru zpravodaje, můžeme maximální nabídku inzerenta snížit. Pokud bude při použití Chytrých nabídek vyhodnoceno, že kliknutí s větší pravděpodobností přinese obchodní výsledek, může být nastavena vyšší nabídka.

Je však důležité pamatovat na to, že výkyvy tržeb jsou v AdSense běžné a neměly by být připisovány pouze chytrému stanovení cen nebo Chytrým nabídkám. Doporučujeme si přečíst více informací o naší aukci reklam a o tom, jak mohou faktory, jako je výše nabídek inzerentů a způsob jejich nastavení reklam, ovlivnit vaše tržby. Kromě toho si můžete přečíst naši dvoudílnou sérii příspěvků na blogu, které se věnují řešení problémů s výkyvy tržeb, které můžete v účtu zaznamenat.

Jak chytré stanovení cen a Chytré nabídky ovlivňují podíl z příjmů, který mi je vyplácen?

Chytré stanovení cen a Chytré nabídky neovlivňují podíl z příjmů, který je vám vyplácen, ovlivňují částku, kterou inzerenti nabízejí, aby se zúčastnili každé aukce reklam.

Pokud náš systém vykáže menší pravděpodobnost toho, že kliknutí na reklamu AdSense povede k obchodnímu výsledku, např. nákupu nebo registraci k odběru zpravodaje, můžeme maximální nabídku inzerenta snížit. To může ovlivnit, která reklama v aukci zvítězí, ale jako majitel stránek obdržíte z příjmů z vítězné reklamy stejný podíl.

Vzhledem k tomu, že podíl z příjmů je konstantní, mají změny nabídek inzerentů, k nimž došlo v důsledku chytrého stanovení cen, vliv na příjmy společnosti Google i majitele stránek. Chytré stanovení cen a Chytré nabídky jsme implementovali, aby se zvýšila důvěra inzerentů při nabízení cen na webech AdSense, což majitelům stránek pomůže v dlouhodobém časovém horizontu dosáhnout vyšších tržeb.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory