Cho phép và chặn quảng cáo

Chặn các danh mục chung trong AdSense

Để ngăn quảng cáo từ một số danh mục chung và danh mục phụ nhất định xuất hiện trên trang web của bạn, hãy chặn chúng bằng cách cập nhật tùy chọn cài đặt "Danh mục chung" trong tài khoản AdSense. Nếu bạn lọc một danh mục quảng cáo bằng tính năng lọc danh mục thì tính năng này sẽ chặn quảng cáo của tất cả các loại nhắm mục tiêu và ở mọi định dạng. Bạn có thể chặn các danh mục chung ở cấp sản phẩm hoặc ở cấp trang web.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ chặn danh mục cho một nhóm ngôn ngữ giới hạn, bất kể ngôn ngữ của trang web là gì.

Bạn có thể chặn quảng cáo từ tối đa 497 danh mục. Bạn có thể sẽ thấy một số danh mục chung trùng lặp với danh mục nhạy cảm.

Chặn ở cấp trang web

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Kiểm soát chặn.
 3. Đảm bảo "Nội dung" được chọn.
 4. Trong phần Nội dung, hãy chọn miền hoặc miền con mà bạn muốn đặt chặn.
  Nếu trang web của bạn không được liệt kê thì bạn có thể sử dụng tính năng quản lý trang web để thêm vào.
 5. Nhấp vào phần Quản lý các danh mục chung.
 6. Trên trang "Danh mục chung", hãy sử dụng các nút điều khiển để cho phép hoặc chặn danh mục. Thay đổi sẽ được tự động lưu vào lựa chọn.

Chặn ở cấp sản phẩm

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Kiểm soát chặn.
 3. Nhấp vào sản phẩm của bạn. Ví dụ: nhấp vào Nội dung cho AdSense cho nội dung.
 4. Nhấp vào phần Quản lý các danh mục chung.
 5. Trên trang "Danh mục chung", hãy sử dụng các nút điều khiển để cho phép hoặc chặn danh mục. Thay đổi sẽ được tự động lưu vào lựa chọn.
Tổng phần trăm số lượt hiển thị quảng cáo được hiển thị trên trang "Danh mục chung" có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 100% do quảng cáo có thể được phân loại theo nhiều danh mục hoặc hoàn toàn không được phân loại theo bất kỳ danh mục nào.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?