การปรับแต่งโฆษณา

ตัวอย่างโฆษณาวิดีโอ

โฆษณาวิดีโออยู่ในกลุ่มประเภทโฆษณาเชิงโต้ตอบ ซึ่งเรียกว่าโฆษณาแบบสื่อสมบูรณ์ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างโฆษณาวิดีโอ

แนะนำ

สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลาง (300 x 250)

สี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ (336 x 280) 

หมายเหตุ:

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร