การชำระเงิน

กิจกรรมในสหรัฐอเมริกาคืออะไร

กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) เกี่ยวข้องกับการมีพนักงานหรือเป็นเจ้าของอุปกรณ์ในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดๆ กับรายได้ที่ได้รับผ่านโปรแกรม AdSense ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเป็นเจ้าของเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือบริการโฮสติ้งในสหรัฐฯ หรือการมีพนักงานในสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ บริการโฮสติ้ง หรือเว็บไซต์
  • การพัฒนาเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ของคุณ
  • การดำเนินการทางการตลาดเพื่อสร้างฐานผู้ใช้สำหรับไซต์ของคุณ
  • การสนับสนุนทางโทรศัพท์สำหรับไซต์ของคุณ
  • การซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับไซต์ของคุณ
  • การบำรุงรักษาไซต์ของคุณ

โดยทั่วไป การใช้บริการเว็บโฮสติ้งในสหรัฐฯ จากบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อโฮสต์หน้าเว็บของคุณ การเช่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในสหรัฐฯ จากบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการจัดการให้มีการส่งการชำระเงินของคุณไปยังตู้ไปรษณีย์ในสหรัฐฯ หรือที่อยู่สำหรับส่งต่อไปรษณีย์ ไม่ถือเป็นกิจกรรมในสหรัฐฯ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว