Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Quảng cáo CPM

CPM là chữ viết tắt của "cost per 1000 impressions" (giá mỗi 1000 lượt hiển thị). Nhà quảng cáo chạy quảng cáo CPM đặt giá họ muốn trả cho mỗi 1000 lượt quảng cáo được phân phát và trả tiền mỗi lần quảng cáo của họ xuất hiện.

Là một nhà xuất bản, bạn sẽ có doanh thu mỗi lần một quảng cáo CPM được phân phát trên trang của bạn và được một người dùng xem. Quảng cáo CPM cạnh tranh với quảng cáo chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) trong phiên đấu giá quảng cáo của chúng tôi và chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo được dự kiến sẽ mang lại doanh thu cao hơn cho bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157