Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Chia sẻ doanh thu AdSense

Khi hiển thị quảng cáo thông qua chương trình AdSense cho Nội dung, nhà xuất bản nhận được 80% doanh thu sau khi nền tảng của nhà quảng cáo lấy phí, cho dù đó là nền tảng bên mua của Google hay nền tảng bên thứ ba. Ví dụ: khi nhà quảng cáo sử dụng Google Ads để mua quảng cáo hiển thị trên AdSense, nhà xuất bản sẽ nhận được khoảng 68% doanh thu. AdSense chi trả cho nhà xuất bản chi phí hiệu quả trên mỗi nghìn lượt hiển thị (eCPM) theo giá thầu của nhà quảng cáo.

Các mức tỷ lệ phần trăm này luôn nhất quán bất kể vị trí địa lý của nhà xuất bản, và không được tính trung bình giữa các nhà xuất bản theo bất kỳ cách nào. Chúng tôi không tiết lộ phần doanh thu chia sẻ đối với tất cả các sản phẩm của AdSense; phần doanh thu chia sẻ đối với những sản phẩm khác sẽ khác nhau do sự khác biệt về chi phí phát triển và hỗ trợ những sản phẩm này.

Xem thông tin chi tiết về phần doanh thu chia sẻ trong tài khoản của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Nhấp vào Tài khoản.
  3. Nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Thông tin tài khoản.
  4. Trong mục "Thông tin tài khoản", hãy kiểm tra phần doanh thu chia sẻ bên cạnh "Sản phẩm đang hoạt động".

    Ví dụ về phần doanh thu chia sẻ trong Google AdSense.

Chúng tôi cho rằng phần doanh thu chia sẻ của chúng tôi có tính cạnh tranh cực kỳ cao. Tuy nhiên, việc chỉ đề cập đến phần doanh thu chia sẻ có thể gây hiểu lầm, do đó, bạn cũng nên xem xét tổng doanh thu kiếm được từ trang web của mình.

Với số lượng lớn nhà quảng cáo đang cạnh tranh để xuất hiện trên các trang web AdSense, hệ thống của chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được nhiều tiền nhất có thể từ mỗi lượt hiển thị quảng cáo mà bạn nhận được.

Chia sẻ doanh thu với một đối tác nền tảng

Nếu trang web của bạn được liên kết với một đối tác nền tảng AdSense, bạn sẽ nhận thêm một phần doanh thu chia sẻ cùng với phần doanh thu chia sẻ của Google. Bạn có thể xem trang web nào được liên kết với đối tác nền tảng trên trang Trang web trong tài khoản của mình. Tìm hiểu thêm về hoạt động chia sẻ doanh thu với đối tác nền tảng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4409735453141384606
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true