AdSense for Shopping ‏(AFSh)

חלוקת הכנסות ב-AdSense

עבור הצגת מודעות עם AdSense לתוכן, בעלי אתרים יקבלו 68% מההכנסות שהוכרו על ידי Google בהקשר לשירות. עבור AdSense לחיפוש, בעלי האתר יקבלו 51% מההכנסות שהוכרו על ידי Google. מדובר באחוזים קבועים, שאינם משתנים לפי המיקום הגיאוגרפי של בעל האתר, ואינם מתחלקים בשום אופן בממוצע בין בעלי אתרים. איננו חושפים את חלוקת ההכנסות במוצרי AdSense אחרים. חלוקת ההכנסות במוצרים אחרים משתנה בשל העלויות השונות של הפיתוח והתמיכה במוצרים אלה.

אפשר להציג בחשבון פרטים על חלוקת ההכנסות:

  1. נכנסים לחשבון AdSense.
  2. לוחצים על חשבון.
  3. בקטע "פרטי חשבון" תראה כל חלוקת הכנסות מוצגת לצד "מוצרים פעילים".
Revenue Share

אנו סבורים שחלוקת ההכנסות שלנו תחרותית ביותר. עם זאת, חלוקת ההכנסות כשלעצמה עשויה להטעות, לכן אנו ממליצים שתתמקד בהכנסה הכוללת שהאתר שלך מניב. לדוגמה, אם המכירה הפומבית של מלאי המודעות של Google באתר שלך מניבה $100, לאחר חלוקת ההכנסות שלנו בגובה 68% אתה אמור לקבל $68 מ-AdSense. רשת מודעות אחרת עשויה להציע חלוקת הכנסות בגובה 80%, אך לגבות רק 200 ש"ח מהמפרסמים, כך שתקבל 160 ש"ח.

לאור המספר הרב של מפרסמים המתחרים על הופעה באתרי AdSense, המערכת שלנו מבטיחה שתרוויח את המקסימום האפשרי מכל הופעה של מודעה שאתה מקבל.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?