AdSense за Shopping (AFSh)

Дял от приходите от AdSense

За показване на реклами с AdSense за съдържание издателите получават 68% от приходите, признати от Google във връзка с услугата. За AdSense за търсене издателите получават 51% от тях. Тези проценти са постоянни независимо от географското местоположение на издателя и по никакъв начин не са усреднени между издателите. Не разкриваме дела от приходите за други продукти на AdSense. Размерът му за тях варира поради различните разходи за разработка и поддръжка на тези продукти.

Можете да преглеждате подробности за дела от приходите в профила си:

  1. Влезте в профила си в AdSense.
  2. Кликнете върху Профил.
  3. В секцията „Информация за профила“ ще видите всеки дял от приходите до „Активни продукти“.
Revenue Share

Смятаме, че делът от приходите ни е изключително конкурентен. Информацията за дела от приходите може обаче да бъде заблуждаваща сама по себе си, затова Ви препоръчваме да се съсредоточите върху общите приходи, генерирани за сайта Ви. Ако например търгът на Google за рекламните места на сайта Ви генерира 100 щ.д., с осигурявания от нас дял на приходите от 68% бихте получили 68 щ.д. чрез AdSense. Друга рекламна мрежа може да предлага 80% дял от приходите, но да събира само 50 щ.д. от рекламодателите, така че бихте получили 40 щ.д.

При огромния брой рекламодатели, които се конкурират за показване в сайтове, ползващи AdSense, системата ни гарантира, че печелите възможно най-много от всяка рекламна импресия, която получавате.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?