Blockeringskontroller

Att tänka på innan du blockerar annonsnätverk som har certifierats av Google

Innan du blockerar ett annonsnätverk som har certifierats av Google bör du tänka på följande:

Annonsauktioner

Processen för annonsauktioner och inkomstdelning är densamma för Google Ads-programmet som för annonsnätverk som har certifierats av Google. Vårt system visar alltid annonserna med högst betalning, oavsett om de kommer från Google Ads eller från ett annonsnätverk. Om du blockerar ett annonsnätverk kan de påverka din inkomst negativt eftersom det blockerade nätverket inte ingår i auktionen på din webbplats, och därför drivs inte de potentiella intäkterna för din annonsplats upp.

Intäkt per tusen visningar (RPM)

RPM står för de uppskattade intäkterna du kan få för var tusende visning. Vi rekommenderar inte att du blockerar annonsnätverk baserat på RPM. Tänk dig följande exempel:

Annonsnätverk Visningar RPM
Nätverk A 10 000 $1
Nätverk B 14 $3
Nätverk C 1 000 $0,50

Nätverk B har högst RPM och verkar ge bättre resultat än de andra nätverken. Dessa värden baseras dock endast på 14 visningar och innebär inte att du kan förvänta dig samma intäkter från de nästa 1 000 eller 100 000 visningarna. Visningarnas värde varierar betydligt så RPM för ett lågt antal visningar kan vara missledande.

Nätverk C har lägst RPM. Om du blockerar Nätverk C på grund av dess låga RPM kan dock ha en negativ effekt på intäkterna. Nätverk C har ett lägre RPM eftersom det vinner auktionerna för mindre värdefulla visningar. Vårt system försöker alltid maximera värdet för varje visning i en auktion. Om du blockerar Nätverk C kanske ett annat nätverk med ett lägre bud vinner auktionen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt