การชำระเงิน

จะต้องจ่ายภาษีสำหรับรายได้จาก AdSense หรือไม่

คุณอาจต้องจ่ายภาษีสำหรับรายได้ที่ได้รับจาก AdSense ซึ่งข้อกำหนดจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำสัญญา เรียนรู้วิธีค้นหาบริษัทที่ทำสัญญาของคุณ โปรดทราบว่าคุณมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีอย่างเคร่งครัด และ Google ไม่สามารถให้คำแนะนำด้านภาษีแก่คุณได้

กฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกามีข้อกำหนดให้ Google รวบรวมข้อมูลภาษีบางอย่างจากผู้เผยแพร่โฆษณาบางราย หากคุณต้องแจ้งข้อมูลด้านภาษี รายละเอียดจะอยู่ในหน้า "การชำระเงิน > การตั้งค่า" ในบัญชี AdSense ของคุณ

ไปที่หน้าข้อมูลภาษีทันที

หากต้องการข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดไปที่เว็บไซต์ IRS

ข้อมูลภาษีใดๆ ที่ได้รับจาก Google ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี หรือการลงทุน สำหรับคำแนะนำด้านภาษีหรือคำถามทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายด้านภาษี โปรดติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว