Betalingen

Moet ik belasting betalen over mijn Google AdSense-inkomsten?

U moet wellicht belasting betalen over uw AdSense-inkomsten. De exacte regelgeving kan verschillen per contractentiteit. Meer informatie over hoe u uw contactentiteit kunt opzoeken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de geldende belastingregels te kennen en na te leven. Google kan u niet adviseren over belastingzaken.

Google is verplicht om van sommige uitgevers in de Verenigde Staten belastinggegevens te verzamelen. Als u wordt gevraagd om belastinggegevens op te geven, vindt u hierover meer informatie op de pagina Betalingen > Instellingen in uw AdSense-account.

Ga nu naar uw pagina Belastinggegevens

Bezoek de website van de Amerikaanse belastingdienst (IRS) voor specifieke informatie over de belastingwetgeving in de VS.

Belastinggerelateerde informatie die door Google wordt verstrekt, is niet bedoeld als juridisch advies of als belasting- of beleggingsadvies en mag niet als zodanig worden opgevat. Neem contact op met uw belastingadviseur voor belastingadvies of meer technische vragen over hoe bepaalde belastingwetten op u van toepassing zijn.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?