Plaćanja

Hoću li morati platiti porez na zaradu ostvarenu putem AdSensea?

Možda ćete morati platiti porez na zaradu ostvarenu putem usluge AdSense. Točna pravila razlikuju se ovisno o ugovornoj pravnoj osobi. Saznajte kako pronaći ugovornu pravnu osobu. Imajte na umu da je vaša odgovornost razumjeti odgovarajuća pravila o porezu i pridržavati ih se, Google vam ne može pružiti savjet o porezima.

Google prema zakonima o oporezivanju u Sjedinjenim Američkim Državama mora od nekih izdavača prikupiti određene porezne podatke. Ako trebate poslati porezne podatke, pojedinosti će biti dostupne na stranici "Plaćanja > Postavke" na AdSense računu.

Odmah otvorite stranicu Porezni podaci

Za određene informacije u vezi s propisima o oporezivanju u SAD-u posjetite web-lokaciju Američke porezne uprave (IRS).

Informacije o oporezivanju koje pruža Google nisu namijenjene da budu i ne bi ih se trebalo smatrati pravnim, poreznim ili investicijskim savjetima. Za savjete o porezu ili za daljnja tehnička pitanja o načinu na koji se porezni zakoni primjenjuju na vas obratite se poreznom savjetniku.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem