Plaćanja

Hoću li morati platiti porez na zaradu ostvarenu putem AdSensea?

Možda ćete morati platiti porez na zaradu ostvarenu putem usluge AdSense. Točna pravila razlikuju se ovisno o ugovornoj pravnoj osobi. Saznajte kako pronaći ugovornu pravnu osobu. Imajte na umu da je vaša odgovornost razumjeti odgovarajuća pravila o porezu i pridržavati ih se, Google vam ne može pružiti savjet o porezima.

Google prema zakonima o oporezivanju u Sjedinjenim Američkim Državama mora od nekih izdavača prikupiti određene porezne podatke. Ako trebate poslati porezne podatke, pojedinosti će biti dostupne na stranici "Plaćanja > Postavke" na AdSense računu.

Odmah otvorite stranicu Porezni podaci

Za određene informacije u vezi s propisima o oporezivanju u SAD-u posjetite web-lokaciju Američke porezne uprave (IRS).

Informacije o oporezivanju koje pruža Google nisu namijenjene da budu i ne bi ih se trebalo smatrati pravnim, poreznim ili investicijskim savjetima. Za savjete o porezu ili za daljnja tehnička pitanja o načinu na koji se porezni zakoni primjenjuju na vas obratite se poreznom savjetniku.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?