Betalingen

Levert Google een factuur of betalingsbewijs?

Ja, er is een betalingsbewijs beschikbaar in uw account zodra een betaling wordt uitgevoerd. Het betalingsbewijs is een afdrukbare pagina met relevante gegevens over uw betaling. U kunt deze pagina afdrukken om al uw betalingen bij te houden, om deze aan uw bank te overleggen bij het storten van uw AdSense-cheque of voor uw boekhouding.

Het betalingsbewijs voor een bepaalde betaling weergeven:

  1. Log in op uw AdSense-account.
  2. Klik in het linkernavigatievenster op Betalingen.
  3. Klik op Transacties bekijken.
  4. Klik op de pagina Transacties op de link Automatische betaling voor de betaling waarvan u een betalingsbewijs wilt.

Uw betalingsbewijs wordt nu weergegeven. Houd er rekening mee dat deze kwitantie alleen mag worden gebruikt in strikte overeenstemming met de Algemene voorwaarden van AdSense.

Houd rekening met het volgende: uw deelname aan AdSense betekent niet dat u een werknemer bent van Google Inc. U bent echter wel gebonden aan de Algemene voorwaarden. Schending van deze voorwaarden kan ertoe leiden dat uw account wordt geannuleerd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen