Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

AdSense за видео (AFV)

Често задавани въпроси за AdSense за видео

Изготвихме настоящия документ, за да отговорим на следните често задавани въпроси за AdSense за видео.

Разгъване на всички  Свиване на всички

ЧЗВ

Какви рекламни формати се предлагат с AdSense за видео?

С продукта AdSense за видео се предлагат следните рекламни формати:

 • Видеореклами
  • Стандартни в поток: Видеореклами без възможност за пропускане
  • TrueView: Видеореклами с възможност за пропускане
  • Ударни: Шестсекундни видеореклами
 • Реклами в цяло каре
  • Линейни графични и текстови реклами с възможност за пропускане
 • Реклами с наслагване
  • Нелинейни графични и текстови реклами

За по-подробни описания и примери, моля, посетете уводните страници на AdSense за видео.

Какво представляват рекламите в цяло каре и как мога да ги заявявам?

Рекламата в цяло каре е графична или текстова реклама от AdSense с възможност за пропускане, която обикновено се показва преди, по време или след съдържанието.

В интегрирането на комплекта за разработване на софтуер за интерактивни медийни реклами (SDK за IMA) с HTML5 трябва да се настроят следните параметри:

 1. Настройте forceNonLinearFullSlot на „true“:

  adsRequest.forceNonLinearFullSlot = true.

 2. Настройте nonLinearAdSlotWidth и nonLinearAdSlotHeight спрямо ширината и височината на игровия елемент:
  • adsRequest.nonLinearAdSlotWidth = {your_video_player_width};
  • adsRequest.nonLinearAdSlotHeight = {your_video_player_height}.

Уверете се, че параметърът ad_type в рекламния маркер за AdSense за видео включва изображение и/или текст. Например ad_type=video_image ще включва видеореклами и графични реклами в цяло каре с възможност за пропускане.

Забележка: Рекламите в цяло каре не се поддържат за SDK за IMA с Android или iOS.

Какво представляват видеорекламите и как мога да ги заявявам?

Видеорекламите се състоят от видеорекламно послание, което се възпроизвежда преди, по средата или в края на съдържанието. Това Ви позволява да правите разграничение между:

 • Преди видеоклипа: видеореклама, поставена преди съдържанието.
 • По средата на видеоклипа: видеореклама, поставена по средата на съдържанието.
 • След видеоклипа: видеореклама, поставена в края на съдържанието.

В интегрирането на SDK за IMA трябва да се настроят следните параметри:

 • Настройте linearAdSlotWidth и linearAdSlotHeight спрямо ширината и височината на игровия елемент:
  • adsRequest.linearAdSlotWidth = {your_video_player_width};
  • adsRequest.linearAdSlotHeight = {your_video_player_height}.

Уверете се, че параметърът ad_type parameter в рекламния маркер за AdSense за видео включва изображение и/или текст Например ad_type=standardvideo ще заявява стандартни видеореклами без възможност за пропускане. Допълнителна информация можете да намерите в документацията във връзка с маркирането.

Защо видеорекламите не се показват на мобилни устройства или таблети при използването на SDK за IMA с HTML5?

Когато използвате SDK за IMA с HTML5 на мобилни устройства (включително таблети), възпроизвеждането на видеосъдържание трябва да бъде стартирано с действие на потребителя, т.е. докосване или кликване върху връзка или бутон „възпроизвеждане“. Ако видеорекламите не се показват правилно на тези устройства, проверете дали извиквате метода стартиране в резултат от действие на потребителя. По-подробна информация можете да намерите в документацията за SDK за IMA с HTML5.

Какви рекламни размери се поддържат от AdSense за видео?

AdSense за видео поддържа следните рекламни размери:

 • Видеоклипове: променливи размери
 • Текстови реклами в цяло каре: променливи размери
 • Графични реклами в цяло каре: 200 x 200, 250 x 250, 300 x 250, 336 x 280, 450 x 50, 468 x 60, 480 x 70, 728 x 90
 • Реклами с наслагване: 728 x 90, 480 x 70, 468 x 60, 450 x 50, 320 x 60 (само текстови).
Покритието ми с реклами изглежда слабо, каква може да е причината?

Възможни са две главни причини за това:

 • За трафик извън Съединените щати покритието за видеореклами може да е много ниско. В този случай трябва да запълните с различни рекламни формати, за да оптимизирате приходите в профила си.
 • Блокиращите опции, които прилагате към профила си, също могат да повлияят върху покритието. Имайте предвид, че блокираните от Вас реклами няма да се конкурират в търга на сайта Ви.
Внедрих AdSense за видео. Защо приходите ми рязко се увеличиха и внезапно спаднаха?

Това поведение се среща много често. То означава, че потребителите Ви свикват с рекламите Ви, така че става по-малко вероятно да кликват по погрешка или от любопитство. Бъдете сигурни, че след тези начални колебания приходите Ви в крайна сметка ще се стабилизират.

Какви са изискванията, за да стана издател в AdSense за видео?

Ако искате да използвате AdSense за видео, трябва да осигурите спазване на правилата на AdSense. В допълнение към това:

 • Трябва да сте в състояние да управлявате изходния код на видеоплейъра (продуктът използва интегрирането на комплекта за разработване на софтуер) или използвайте един от партньорите ни за технологии.
 • Вместо това създателите на съдържание в YouTube трябва да кандидатстват за партньорската програма на YouTube.
 • Можете да интегрирате AdSense за видео само на уеб-базирани видеоплейъри с HTML5 или на видеоплейъри в собствени приложения за iOS/Android.
 • Видеосъдържанието трябва да бъде подходящо за всички възрасти и насочено към потребители над 13 години.
 • Трябва да притежавате законни права за получаване на приходи от видеосъдържание.
Какви са правилата на AdSense за видео?

Издателите в AdSense за видео трябва да спазват конкретните правила на продукта и общите правила на програмата AdSense.

Мога ли да възпроизвеждам видеореклами без звук?

Не. Не можете да възпроизвеждате видеореклами без звук, тъй като това би се отразило негативно върху посланието, което рекламодателят иска да представи чрез рекламата. Възпроизвеждането на видеореклами без звук противоречи на програмните ни правила. Моля, прегледайте конкретните правила на AdSense за видео за допълнителни подробности.

Какви езици поддържа комплектът за разработване на софтуер за интерактивни медийни реклами?

Комплектът за разработване на софтуер за интерактивни медийни реклами поддържа всички езици, поддържани от AdSense. Покритието с видеореклами обаче е преобладаващо в Съединените щати, а за издателите извън САЩ то може да е слабо.

Кои видеоплатформи и плейъри са интегрирани с AdSense за видео?

Видеоплейърите/платформите с интегриран SDK за IMA са посочени в ръководството за техническо интегриране.

Искам да вградя видеореклами на партньорски уебсайтове или да пусна обществен код за вграждане. Разрешено ли е това?

Да, тази практика е разрешена. Можете да го направите, като създадете фрагмент за вграждане, който е в съответствие с конкретните правила на AdSense за видео.

Обърнете внимание, че носите отговорност за своя рекламен код, където и да се показва, както и за всяка щета на рекламодател, произтичаща от това разположение. Ето защо бъдете внимателни с пускането на кода си „в пространството“. По-долу сме посочили някои от най-добрите практики, които може да Ви послужат в този случай:

 • Когато е възможно, осигурявайте маркери за вграждане на JavaScript вместо HTML. Никога не знаете кога ще се наложи да промените кода си за вграждане!
 • Създавайте канали за всички надеждни партньори или фрагменти за вграждане, пуснати „в пространството“. Следете как изглежда чуждестранният трафик и изключвайте показването на реклами, ако забележите необичайно поведение (например много по-висока CTR). Няма полза да застрашавате целия си профил заради получаването на приходи от база с вграждания.

Не забравяйте също, че не можете да споделяте приходите си от AdSense с трети страни.

Искам да внедря AdSense за видео, но откъде да започна?

За да внедрите AdSense за видео, моля, изпълнете указанията за процеса на настройка.

Как да получа идентификационния си номер на издател в AdSense за видео?

За да получите идентификационния си номер на издател, трябва успешно да внедрите SDK за IMA и да завършите процеса, описан в указанията за процеса на настройка. След като имате идентификационен номер на издател, можете да заявите живи реклами и да започнете да печелите пари.

Как изглежда добър URL адрес на описанието?

Добрият URL адрес на описанието изглежда приблизително по следния начин:

<html>
<head>
<title>Атака с игра | PrimerenIzdatelnaIgri.com</title>
</head>
<body>
<h1>Атака с игра</h1>
<p>„Атака с игра“ е игра, в която играчите трябва да преминат през лабиринта за възможно най-кратко време. Има няколко режима на игра, включително щафетен, състезателен и за време. Играйте срещу приятелите си!</p>
<h2>Всичко за PrimerenIzdatelnaIgri.com</h2>
<p>PrimerenIzdatelnaIgri развива дейност от 2010 г. и осигурява висококачествени онлайн игри на потребители от цял свят! Предлагаме безплатни игри, както и първокласни игри само с абонамент за потребители, желаещи да печелят точки, които да изразходват за чудесни цифрови награди!</p>
<h2>Маркери на играта „Атака с игра“</h2>
<p>Потребителите използват следните маркери за търсене на игри в уебсайта ни:</p>
<ul>
<li>Безплатно</li>
<li>Един играч</li>
<li>Няколко играчи</li>
<li>Пъзел</li>
<li>DeveloperX</li>
</ul>
</body>
</html>
Сега използвам реалния си ID на издател, но не получавам никакви реклами. Дали не правя нещо грешно?

Не, не непременно. Оставете системата да поработи няколко часа и рекламите трябва да започнат да се показват. Трябва също да се уверите, че сте задали параметъра за заявяване на реклами ad_test на „off“.

Разрешено ли е да получавам приходи от видеореклами или игри, до които нямам достъп?

Да, при условие че имате правата за получаване на приходи от това съдържание.

Защо не получавам никакви реклами, когато използвам тестовия си идентификационен номер на издател?

Възможно е да има проблем с интегрирането на SDK за IMA или с рекламния маркер за AdSense за видео. Проверете кода си в ръководството за техническо интегриране и се уверете, че няма липсващи параметри или HTML атрибути.

Имате ли маркер от VAST, с който мога да се интегрирам?

Обикновено изискваме издателите да използват видеоплейъри или приложения за стартиране на игри с възможност за интегриране с SDK на IMA на Google. Въпреки това, ако рекламите Ви са съвместими с VAST и VPAID2 JS, можете да опитате да използвате нашия адаптер за интерактивни медийни реклами.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
false
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
157