Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

AdSense за видео (AFV)

Кратко начално техническо ръководство (AFV)

Начално ръководство за инженери, използващи комплекта за разработване на софтуер за интерактивни медийни реклами от Google, за да показват реклами на уеб видеоплейъри с HTML5 или такива с Android или iOS.

Кратък преглед

AdSense за видео работи с комплекта на Google за разработване на софтуер за интерактивни медийни реклами (SDK за IMA). Той Ви позволява да заявявате реклами от AdSense, за да комбинирате по-добре видеосъдържание и реклами. Тези продукти са предмет на Общите условия на AdSense, правилата на програмата AdSense и конкретните указанията за използване на продукта. Не забравяйте, че неумишлени кликвания, произлизащи от прекалено агресивни или неуспешни внедрявания, ще доведат до действия, които могат да стигнат до закриване на профила.

Заявяването и изобразяването на реклами чрез SDK за IMA е въпрос на настройване на заявка за реклами, зареждане на произтичащата реклама и възпроизвеждането й в подходящия момент. Можете да го изпробвате със стандартния идентификационен номер на издател „ca-video-pub-4968145218643279“. Трябва да предоставите на мениджъра на профила си пример за интегрирането си, преди да получите разрешение за внедряване на реклами на сайта или съответно сайтовете си.

Опции за интегриране

Видеоплейър на трета страна

Един от най-лесните начини да си осигурявате приходи от AdSense за видео е да изберете видеоплейър на трета страна, който вече има интегриран SDK за IMA.

Партньорите, посочени в таблицата по-долу, имат интегриран SDK за IMA, необходим за осигуряването на приходи чрез AdSense за видео директно или чрез Google Ad Manager.

IMA3: The latest video SDK

Partner HTML5 iOS Android Available guides                              
Akamai Поддържа се Поддържа се Поддържа се HTML5 | iOS | Android
Anvato Поддържа се Поддържа се Поддържа се  
Bitmovin Поддържа се     HTML5
Blue Billywig Поддържа се     HTML5
Brid.tv Поддържа се   Поддържа се HTML5 | Android
Brightcove Поддържа се Поддържа се Поддържа се HTML5 | iOS | Android
Dailymotion Поддържа се     HTML5
Flowplayer Поддържа се     HTML5
JW Player Поддържа се Поддържа се Поддържа се HTML5 | iOS | Android
Kaltura Поддържа се Поддържа се Поддържа се  
Limelight video Поддържа се     HTML5
Mecloud Поддържа се     HTML5
Mow Player Поддържа се     HTML5
Ooyala Поддържа се Поддържа се Поддържа се HTML5 | iOS | Android
Playwire Поддържа се     HTML5
Radiant Media Player           Поддържа се     HTML5
SambaTech Поддържа се      
Shaka Player    Поддържа се *     HTML5
THEOplayer Поддържа се Поддържа се Поддържа се HTML5 | iOS | Android
mpx/thePlatform Поддържа се     HTML5
Veedmo Поддържа се     HTML5
Vidazoo Поддържа се     HTML5
Video.js Поддържа се     HTML5

* Indicates that the partner is also certified for Dynamic Ad Insertion

Моля, свържете се с партньорите, предоставящи видеоплейър на трета страна, за повече информация относно услугите им.

Собствен видеоплейър

Издателите, които искат да си осигурят приходи с AdSense за видео и разполагат с персонализиран или собствен видеоплейър, трябва директно да интегрират SDK за IMA. Той се предлага за различни платформи:

Ако срещнете технически проблеми в процеса на интегриране на SDK за IMA, техническият форум за SDK за IMA осигурява поддръжка за всеки комплект за разработване на софтуер (SDK), а освен това служи за място, където да подавате сигнали за програмни грешки или заявки за функции на SDK.

Видеоплейър, съвместим с VAST и VPAID JS

Издателите с видеоплейъри, които не са интегрирани с SDK за IMA, също могат да си осигуряват приходи чрез маркера „адаптер за интерактивни медийни реклами (IMA)“, ако плейърът е съвместим с VAST 2 или 3, както и със стандартите VPAID 2 JS. Забележка: адаптерът за IMA се поддържа само за уеб.

Директното интегриране на SDK за IMA винаги е за предпочитане, защото активира повече функции от адаптера за интерактивни медийни реклами, включително динамично разпределение, ограничения на честотата, конкурентно разделяне, рекламен график с рекламни правила и VMAP и други. Ако обаче не е възможно директно интегриране на SDK за IMA, адаптерът за интерактивни медийни реклами все пак може да осъществява достъп до търсене от AdSense за видео.

След като изберете опция за интегриране, следвайте указанията за настройване на AdSense за видео, за да изпратите внедряването си за преглед.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
157
false
false