AdSense pre video (AFV)

Prehľad služby AdSense pre video

AdSense pre video vám umožňuje speňažiť váš videoobsah na webe a v natívnych aplikáciách. AdSense pre video používa súpravu interaktívnych mediálnych reklám IMA SDK od Googlu. Táto technológia umožňuje požadovať reklamy z vášho prehrávača videa vo formáte HTML5 pre web, Android alebo iOS. Súprava IMA SDK od Googlu umožňuje vývojárom odosielať žiadosti o reklamu do siete AdSense, interpretovať odpovede reklám a vykresľovať reklamy. Mnoho popredných vlastníkov online videa používa súpravu IMA SDK na odosielanie žiadostí o videoreklamu a jej zobrazovanie.

Požiadavky
Formáty reklamy
Možnosti integrácie
Ďalšie zdroje

Požiadavky

Ak chcete integrovať AdSense pre video do svojho prehrávača videa vo formáte HTML5 pre web, Android alebo iOS, musíte dodržať tieto požiadavky:

 • ubezpečte sa, že dodržiavate pravidlá programu AdSense vrátane týchto pravidiel pre video;
 • použite prehrávač videa, ktorý je integrovaný v súprave Google IMA SDK alebo je kompatibilný so štandardmi VAST 3.0 a VPAID 2 JS;
 • použite prehrávač videa pre HTML5, Android alebo iOS;
 • musíte mať veľký objem videoobsahu, t. j. viac ako 40 % videoobsahu s viac ako dvoma miliónmi zobrazení videa za mesiac,
 • obsah nesmie byť hostený v službe YouTube, pretože obsah v službe YouTube nie je vhodný pre AdSense pre video. Ak vytvárate obsah pre službu YouTube, môžete ho speňažiť prostredníctvom partnerského programu YouTube.

Začíname so službou AdSense pre video

Späť na začiatok

Formáty reklamy

Súprava IMA SDK od spoločnosti Google podporuje nasledujúce typy reklám:

 • Video (lineárne): videoreklama, ktorá sa zobrazí pred, počas a po skončení prehrávania videoobsahu (to znamená na začiatku videa, v strede videa, na konci videa).
  • Štandardné: videoreklamy bez možnosti preskočenia, ktoré sa môžu zobraziť v priestore na začiatku videa, v strede videa a na konci videa.
  • TrueView: preskočiteľné videoreklamy, ktoré môžu používatelia preskočiť po približne piatich sekundách. Reklamy TrueView sa môžu zobrazovať len v umiestneniach na začiatku alebo v strede videa za predpokladu, že celková dĺžka trvania videoobsahu prekročí celkovú dĺžku trvania videoreklám.
   Preskočiteľné videoreklamy TrueView sú k dispozícii iba pre vlastníkov v službe AdSense pre video, ktorí spĺňajú ďalšie pravidlá. Viac informácií nájdete v pokynoch k videám programu AdSense.

  Example video ad

  Obrázok č. 1: Príklad videoreklamy

  Example TrueView video ad

  Obrázok č. 2: Príklad videoreklamy TrueView

 • Prekrytie (nelineárne): textová, obrázková alebo multimediálna kreatíva, ktorá sa zvyčajne zobrazuje cez spodnú tretinu obsahu. Poznámka: Tento formát je k dispozícii len prostredníctvom súpravy IMA HTML5 SDK pre webové prehrávače videa.

  Example overlay ad

  Obrázok č. 3: Príklad prekryvnej reklamy

 • Na celý reklamný priestor (lineárna): textová, obrázková alebo multimediálna kreatíva, ktorá sa zvyčajne zobrazuje pred alebo po prehratí obsahu, prípadne pri pozastavení prehrávania. Ak používatelia chcú pokračovať v prehrávaní videoobsahu, prípadne ďalšieho videa a pod., musia reklamu zatvoriť.  Poznámka: Tento formát je k dispozícii len prostredníctvom súpravy IMA HTML5 SDK pre webové prehrávače videa.

  Obrázok č. 4: Príklad reklamy na celý reklamný priestor

Späť na začiatok

Možnosti integrácie

Môžete si vybrať integráciu služby AdSense pre video, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu modelu podnikania:

 • Priama integrácia (ak vlastníte zdrojový kód prehrávača videa)

  Ak chcete priamo integrovať AdSense pre video s prehrávačom videa pre HTML5, Android alebo iOS, potrebujete integrovať súpravu IMA SDK od Googlu. Na webe Google Developer nájdete postupy na integráciu súpravy IMA SDK pre podporované prostredia (HTML5, AndroidiOS). Prehrávač videa musí byť kompatibilný s niektorou z týchto technológií a vy musíte vedieť bez problémov a samostatne vykonať integráciu kódu.

 • Integrácia prehrávača videa tretej strany (ak nevlastníte zdrojový kód prehrávača videa)

  So službou AdSense pre video môžete začať zarábať peniaze aj bez vytvorenia vlastného prehrávača videa. Viaceré platformy a prehrávače videa tretej strany obsahujú integrovanú súpravu IMA SDK od Googlu.

  Ak je to možné, odporúčame vám zvážiť použitie partnerskej platformy tretej strany pre video, pretože ide o jednu z najjednoduchších možností, ako začať so službou AdSense pre video. Pozrite sa do zoznamu partnerov v technickom sprievodcovi integráciou a obráťte sa na niektorého z nich so žiadosťou o pomoc na začiatku používania služby AdSense pre video s ich videotechnológiou.

 • Integrácia prostredníctvom štandardov VAST/VPAID (ak platforma vášho partnera pre video nie je integrovaná so súpravou Google IMA SDK)

  Prehrávače videa, ktoré nie sú integrované so súpravou Google IMA SDK, môžete aj napriek tomu speňažovať so službou AdSense pre video, ak prehrávač je kompatibilný so štandardom VAST 2 alebo 3, ako aj so štandardom VPAID 2 JS.

  Žiadosti o reklamy so štandardom VAST/VPAID spúšťajú technológiu IMA SDK ešte pred odoslaním žiadosti o reklamu. To prehrávaču videa umožní dodržať požiadavky na technológiu potrebnú na speňaženie videoobsahu prostredníctvom služby AdSense pre video.

Späť na začiatok

Ďalšie zdroje

Späť na začiatok

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory