Loại quảng cáo

Google cung cấp một số tùy chọn khác nhau cho nhiều loại quảng cáo có thể xuất hiện trên trang và trong báo cáo của bạn.

Dưới đây là những gì bạn có thể thấy:

Bạn có thể chọn loại quảng cáo bạn muốn hiển thị khi tạo hoặc chỉnh sửa đơn vị quảng cáo và cũng có thể đặt tùy chọn loại quảng cáo mặc định cho tài khoản của mình. Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?