Cho phép và chặn quảng cáo

Chặn URL của nhà quảng cáo trong AdSense

Bài viết này chỉ dành cho các nhà xuất bản AdSense. Nếu bạn không phải là nhà xuất bản AdSense, chúng tôi khuyên bạn nên:

Bạn có thể chặn không cho các quảng cáo cụ thể xuất hiện trên các trang của mình. Điều này hữu ích khi bạn không muốn hiển thị một số quảng cáo cụ thể. Ví dụ: bạn có thể muốn chặn quảng cáo dẫn đến các trang web của đối thủ cạnh tranh.

Bạn có thể chặn quảng cáo liên kết (hoặc quảng cáo nhấp qua) đến các URL cụ thể. Theo cách này, bạn có thể dễ dàng chặn tất cả quảng cáo có liên kết đến trang web của đối thủ cạnh tranh tại www.example.com. Bằng cách nhập miền cấp cao nhất, chẳng hạn như www.example.com, bạn cũng sẽ chặn tất cả quảng cáo liên kết đến các thư mục con bên dưới miền đó.

Bạn có thể chặn tối đa 500 URL.

Chặn ở cấp trang web

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Kiểm soát chặn.
 3. Đảm bảo "Nội dung" được chọn.
 4. Trong phần Nội dung, hãy nhấp vào trang web mà bạn muốn chặn.
  Bạn có thể thêm trang web của mình nếu trang web chưa có trong danh sách chặn. Hãy tìm hiểu cách thêm một trang web mới vào danh sách trang web của bạn.
 5. Nhấp vào phần Quản lý các URL của nhà quảng cáo.
 6. Trên trang "URL của nhà quảng cáo", hãy nhập các URL mà bạn muốn chặn.

  Bạn có thể tách riêng nhiều URL bằng dấu phẩy hoặc dấu phân đoạn.

 7. Nhấp vào Chặn URL.

  Quảng cáo từ các URL đã bị chặn sẽ ngừng hiển thị trên trang của bạn trong vòng 24 tiếng.

Chặn ở cấp sản phẩm

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Kiểm soát chặn.
 3. Nhấp vào sản phẩm của bạn. Ví dụ: nhấp vào Nội dung cho AdSense cho nội dung.
 4. Nhấp vào phần Tất cả trang web.
 5. Nhấp vào phần Quản lý các URL của nhà quảng cáo.
 6. Trên trang "URL của nhà quảng cáo", hãy nhập các URL mà bạn muốn chặn.

  Bạn có thể tách riêng nhiều URL bằng dấu phẩy hoặc dấu phân đoạn.

 7. Nhấp vào Chặn URL.

  Quảng cáo từ các URL đã bị chặn sẽ ngừng hiển thị trên trang của bạn trong vòng 24 tiếng.

Vui lòng không nhấp vào quảng cáo của riêng bạn để xác định URL của các quảng cáo đó, điều này vi phạm Chính sách chương trình. Để xem thêm chi tiết về quảng cáo của mình, bạn có thể sử dụng Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google. Thanh công cụ cho phép bạn kiểm tra đích đến của quảng cáo trên trang mà không gặp rủi ro về nhấp chuột không hợp lệ.

Định dạng URL để chặn quảng cáo

Các ví dụ bên dưới cho thấy cách một URL cụ thể có thể chặn quảng cáo khỏi các trang trên phạm vi rộng hoặc hẹp. Quảng cáo bị chặn khỏi các URL được đánh dấu Hủy, trong khi đó quảng cáo vẫn đủ điều kiện để xuất hiện trên các URL không được đánh dấu. 

example.com

forums.example.com

forums.example.com/page

example.com Hủy example.com   example.com  
example.com/page Hủy example.com/page   example.com/page  
www.example.com Hủy www.example.com   www.example.com  
www.example.com/page Hủy www.example.com/page   www.example.com/page  
forums.example.com Hủy forums.example.com Hủy forums.example.com  
forums.example.com/page Hủy forums.example.com/page Hủy forums.example.com/page Hủy
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?