Báo cáo đã lưu

Báo cáo đã lưu là báo cáo có cài đặt cụ thể mà bạn đã tùy chỉnh và lưu để sử dụng trong tương lai. Phạm vi ngày và cài đặt bạn sử dụng để tạo bất kỳ báo cáo nào có thể được đặt làm báo cáo đã lưu cho việc truy cập nhanh sau này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố