Accountinstellingen

De taal van uw account wijzigen

Als u uw AdSense-account in een andere taal wilt weergeven dan de rest van uw Google-producten, gaat u naar de pagina 'Persoonlijke instellingen' en kiest u een nieuwe weergavetaal.

Tip: Als u de taal wilt wijzigen van al uw Google-producten, inclusief AdSense, wijzigt u de 'primaire taal' van uw Google-account.

Ga als volgt te werk om de weergavetaal van uw AdSense-account te wijzigen:

  1. Log in op uw AdSense-account.
  2. Klik op Account.
  3. Klik op Persoonlijke instellingen.
  4. Selecteer in het gedeelte 'Persoonlijke instellingen' uw voorkeurstaal in het dropdownmenu Weergavetaal.
  5. Klik op Opslaan.

Uw accountpagina's worden nu in deze taal weergegeven en ook ontvangt u berichten van ons in deze taal.

Opmerking: De weergavetaal die u voor uw AdSense-account kiest, wordt als een 'productspecifieke taal' opgeslagen in uw Google-account. U kunt deze taal vanuit uw Google-account wijzigen. Vergeet echter niet dat als u de productspecifieke taal voor AdSense vanuit uw Google-account wijzigt naar een taal die niet door AdSense wordt ondersteund, deze taal dan wordt teruggezet naar de laatste weergavetaal die u in AdSense heeft gebruikt. Meer informatie over de talen die door AdSense worden ondersteund.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen