Hộp tìm kiếm

Hộp tìm kiếm là một bộ phận của Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh mà bạn đặt trên trang web của bạn bằng cách sử dụng AdSense cho tìm kiếm. Bạn có thể tùy chỉnh hộp tìm kiếm và thêm hộp tìm kiếm đó vào trang của mình để người dùng có thể nhập các cụm từ mà họ đang cần tìm kiếm trên trang web của bạn hoặc trên web và trực tiếp thực hiện tìm kiếm từ trang web của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố