ช่องค้นหา

ช่องค้นหาเป็นส่วนหนึ่งของ Custom Search Engine ซึ่งคุณสามารถวางในเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ AdSense สำหรับการค้นหา คุณสามารถกำหนดค่าช่องค้นหาและเพิ่มลงในหน้าเว็บของคุณ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อความค้นหาที่ตนต้องการในไซต์ของคุณหรือในเว็บ และทำการค้นหาจากไซต์ของคุณได้โดยตรง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร