Riešenie problémov s reklamami

Na stránke sa zobrazujú irelevantné reklamy

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa na webových stránkach môžu zobrazovať menej zacielené reklamy alebo sa nemusia zobrazovať žiadne reklamy. Nižšie nájdete zoznam najčastejších problémov.

Problémy s indexovaním vášho webu

Nášmu systému sa doteraz nepodarilo indexovo prehľadať všetky vaše webové stránky.

Ak indexový prehľadávač AdSense ešte nikdy nenavštívil vaše stránky, môže trvať až 48 hodín, kým navštívi stránku a zhromaždí z nej obsah. Medzitým môžete pozorovať, že reklamy sa zobrazujú ako priehľadné polia, obsahujú alternatívne reklamy alebo farby zadané v kóde reklamy alebo sa zobrazujú reklamy, ktoré sú len čiastočne relevantné.
Poznámka: Náš indexový prehľadávač indexuje podľa webových adries, a preto považuje adresy http://site.com a http://www.site.com za rôzne webové adresy. Vzhľadom na to, že náš indexový prehľadávač navštívi tieto webové adresy zvlášť, môžete si všimnúť, že reklamy sa na týchto stránkach zobrazujú odlišne.
Náš indexový prehľadávač sa nemôže dostať na vašu stránku.

Ak indexový prehľadávač AdSense nemôže získať prístup k vašej stránke, upozorníme vás na to tak, že sa zobrazí chyba indexového prehľadávača. Chyby indexového prehľadávača si môžete pozrieť na stránke Nastavenia účtu vo svojom účte v sekcii Prístup a autorizácia. Získajte viac informácií o chybách indexového prehľadávača a ich riešení.
Vaše webové stránky obmedzili prístup pomocou súboru vylúčenia robots.txt.

Ak váš web používa súbor robots.txt, indexové prehľadávanie a určovanie obsahu vašich webových stránok indexovým prehľadávačom AdSense môže byť blokované. Zistite, ako môžete poskytnúť nášmu indexovému prehľadávaču prístup v súbore robots.txt.
Prístup na vaše webové stránky si vyžaduje prihlásenie alebo heslo.

Ak indexový prehľadávač AdSense nepozná prihlasovacie meno alebo heslo na prístup k vašim stránkam, nedokážeme zistiť ich obsah a nemôžeme na nich zobraziť relevantné reklamy. Ak však chcete, aby sa zobrazovali relevantné reklamy, môžete poskytnúť nášmu indexovému prehľadávaču prístup k stránkam chráneným prihlasovacími údajmi.

Problémy súvisiace s webom

Vaše webové stránky používajú vo webových adresách identifikátory relácií.

Ak vaše webové stránky používajú identifikátory relácií, zacielené reklamy sa na týchto stránkach nemusia zobraziť. Keďže identifikátor relácie (a teda aj webová adresa) sa menia vždy, keď stránku zobrazí iný používateľ, webová adresa sa nebude nachádzať v indexe a bude zaradená do frontu na indexové prehľadávanie. Po indexovom prehľadaní webovej adresy však už platnosť relácie s najväčšou pravdepodobnosťou vyprší. To znamená, že stránky zobrazené používateľmi sa nikdy nenachádzajú v indexe. Ak chcete zobrazovať cielené reklamy, bude potrebné odstrániť identifikátory relácií.
Vaše webové stránky používajú rámce.

Ak umiestnite kód AdSense do rámca oddeleného od hlavného obsahu svojich webových stránok, indexový prehľadávač AdSense nedokáže priradiť súvisiace reklamy k obsahu vašej webovej stránky. Je dôležité, aby ste kód reklamy umiestnili do toho istého rámca, v ktorom sa nachádza aj hlavný obsah vašich webových stránok, aby sme mohli zobrazovať reklamy zacielené na váš obsah.
Vaša stránka obsahuje značku na obnovenie.

Zobrazovanie irelevantných reklám na stránke môže spôsobiť aj hlavička stránky, ktorá obsahuje značku na obnovenie (<meta http-equiv="Refresh">). Ak chcete zabezpečiť, aby sa na stránke zobrazovali zacielené reklamy, odstráňte túto značku.

Problémy s implementáciou reklám

Kód AdSense bol umiestnený vo vnútri prvku iframe.

Naše pravidlá programu zakazujú umiestňovanie reklám do prvku iframe. Tieto pravidlá nepovoľujú žiadnu manipuláciu s kódom AdSense, ktorá môže ovplyvniť štandardné správanie, zacielenie alebo zobrazovanie reklám, ktoré nie je Googlom výslovne povolené. Naša technológia zacielenia navyše nie je optimalizovaná na zobrazovanie reklám v samostatných prvkoch iframe. Uistite sa preto, že ste náš kód reklamy implementovali priamo do zdrojového kódu webovej stránky. Po vykonaní týchto zmien môže trvať až 48 hodín alebo viac, kým sa relevantné reklamy zobrazia.
Váš kód reklamy sa zmenil.

Ak bol kód AdSense upravený manuálne (napríklad bola zmenená šírka alebo výška reklamnej jednotky, prípadne bol upravený identifikátor vlastníka), je možné, že sa reklamy budú zobrazovať ako priehľadné polia, budú obsahovať alternatívnu reklamu alebo farbu zadanú v kóde reklamy. Vyberte požadovaný formát reklamy na stránke Reklamy v účte a potom prilepte vygenerovaný neupravený kód reklamy na svoje stránky. Tento postup neplatí, ak ste vytvorili responzívnu reklamnú jednotku v rozšírenom režime. Majte na pamäti, že naše pravidlá programu povoľujú len obmedzené úpravy kódu.

Problémy súvisiace s obsahom a pravidlami

Vaše webové stránky môžu mať nedostatok obsahu.

Na vašom webe sa nemusí nachádzať dostatok informácií pre naše indexové prehľadávače, aby mohli určiť obsah vašich stránok. Preto by sme mohli mať problémy s identifikovaním relevantných reklám na zobrazenie na vašich stránkach. Upozorňujeme, že naše indexové prehľadávače nie sú schopné odvodiť význam z:
       
        * audio a video súborov (.wma, .mpeg, .mov);
        * mp3 súborov (.mp3);
        * obrázkov (.jpeg, .bmp);
        * filmov typu Macromedia Flash;
        * apletov jazyka Java.
       
      V týchto prípadoch odporúčame zahrnúť do vášho webu viac obsahu (okrem súborov uvedených vyššie). Pomôže to našim indexovým prehľadávačom pri zhromažďovaní informácií o vašom webe a zobrazovaní relevantných reklám.
Na vašom webe sa nachádza obsah, ktorý nespĺňa naše pravidlá programu.

Obsah vášho webu možno nie je v súlade s našimi pravidlami programu. Ak systém rozpozná na webe časti, ktoré by sa mohli považovať za potenciálne negatívne, nevhodné pre deti alebo dokonca urážlivé, Google nemusí reklamy zobraziť. Dvomi zvyčajnými porušeniami pravidiel, pre ktoré náš systém nezobrazí reklamy, sú obsah pre dospelých a citlivý obsah.
Obsah vašich stránok je prevažne v nepodporovanom jazyku.

Ak kód AdSense umiestnite na stránky s obsahom, ktorý je prevažne v nepodporovanom jazyku, môžu sa zobrazovať irelevantné reklamy alebo reklamy v inom jazyku. Ako je uvedené aj v našich pravidlách programu, vlastníci nemôžu zobrazovať reklamy na stránkach s obsahom, ktorý je prevažne v nepodporovanom jazyku, preto odstráňte kód reklamy z týchto stránok, kým nebudeme poskytovať podporu pre váš jazyk.

Nastavenia reklamných jednotiek

Reklamná jednotka je nastavená len na zobrazovanie grafických reklám.

Inventár grafických reklám pre váš obsah môže byť obmedzený. Ak ste sa rozhodli nezobrazovať v reklamnej jednotke textové reklamy, môžeme v tejto jednotke zobraziť irelevantné reklamy alebo nezobraziť žiadne, keď nie sú k dispozícii relevantné obrázkové alebo multimediálne reklamy. Ak chcete zabrániť zobrazovaniu irelevantných reklám, odporúčame vám aktualizovať svoje predvoľby tak, aby sa zobrazovali textové aj grafické reklamy, alebo implementovať záložnú reklamu.
Zablokovali ste reklamy z príliš veľkého počtu webových adries inzerentov.

Ak zablokujete reklamy z veľkého počtu webových adries inzerentov, môže sa stať, že už nebudeme mať ďalšie dostupné reklamy zacielené na váš obsah. V takom prípade sa môžu zobrazovať irelevantné reklamy alebo sa nemusia zobrazovať žiadne. 

Ak sa žiadny z dôvodov uvedených vyššie na váš web a webové stránky nevzťahuje a naďalej sa na nich zobrazujú irelevantné reklamy, pozrite si náš nástroj na riešenie problémov a pokúste sa problém odstrániť.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?