Problemen met advertenties oplossen

Er worden irrelevante advertenties op de pagina weergegeven

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom op een website minder getargete advertenties of helemaal geen advertenties worden weergegeven. Hieronder vindt u een lijst met de meest voorkomende oorzaken.

Problemen met de indexering van uw site

Ons systeem heeft nog niet alle pagina's van uw site gecrawld

Als de AdSense-crawler uw site nog niet eerder heeft bezocht, kan het 48 uur of langer duren voordat de crawler de pagina bezoekt en de content van de pagina verzamelt. In de tussentijd worden advertenties wellicht weergegeven als doorzichtige vakken of worden advertenties weergegeven die niet erg relevant zijn.
Opmerking: Onze crawler indexeert op URL en beschouwt http://site.com en http://www.site.com daarom als verschillende URL's. Omdat onze crawler deze URL's afzonderlijk bezoekt, worden advertenties mogelijk verschillend weergegeven op deze pagina's.
Onze crawler kan uw site niet bereiken

Als de AdSense-crawler uw pagina niet kan openen, wordt er een melding van een crawler-fout weergegeven. U kunt crawler-fouten bekijken op de pagina Accountinstellingen van uw account, in het gedeelte 'Toegang en verificatie'. Meer informatie over crawler-fouten en hoe u deze kunt oplossen.
Uw site is beperkt toegankelijk vanwege een robots.txt-uitsluitingsbestand

Als uw site een robots.txt-bestand gebruikt, kan de AdSense-crawler worden geblokkeerd. De crawler kan uw pagina's dan niet bezoeken en de content ervan niet bepalen. Meer informatie over hoe u onze crawler toegang kunt geven tot uw robots.txt-bestand
Uw pagina's zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord

Als de AdSense-crawler niet op de hoogte is van de inloggegevens van uw site, kunnen we de content ervan niet bepalen en geen relevante advertenties weergeven. U kunt onze crawler toegang verlenen tot pagina's die zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord zodat er relevante advertenties kunnen worden weergegeven.

Problemen met de site

Uw site maakt gebruik van sessie-ID's in de URL

Als uw pagina's sessie-ID's gebruiken, worden er mogelijk geen relevante advertenties op deze pagina's geplaatst. Aangezien de sessie-ID, en dus de URL, telkens wordt gewijzigd wanneer een andere gebruiker een pagina bekijkt, wordt de URL niet opgenomen in de index en moet deze opnieuw door de crawler worden bezocht. Tegen de tijd dat de URL door een crawler is bezocht, is de sessie waarschijnlijk alweer verlopen. Dit betekent dat de pagina's die de gebruikers te zien krijgen, nooit worden geïndexeerd. U moet deze sessie-ID's verwijderen om relevante advertenties weer te geven.
Uw site gebruikt frames

Wanneer de AdSense-code in een ander frame dan de primaire content van de site wordt geplaatst, kan de AdSense-crawler geen advertenties aan uw paginacontent koppelen. Het is belangrijk dat u de advertentiecode in hetzelfde frame plaatst als de content van de pagina's om advertenties weer te geven die zijn getarget op uw content.
Uw pagina bevat een tag voor vernieuwen

Als de header van uw pagina een tag voor vernieuwen bevat (<meta http-equiv="Refresh">), kunnen er irrelevante advertenties op uw pagina worden weergegeven. Als u de tag verwijdert, kan dit ervoor zorgen dat er weer getargete advertenties worden weergegeven.

Problemen met de implementatie van advertenties

De AdSense-code staat in een IFRAME

Plaatsing van advertenties in een iframe is niet toegestaan volgens ons programmabeleid, dat alle manipulatie van AdSense-code verbiedt waarmee het gedrag, de targeting of de weergave op een manier wordt beïnvloed die niet expliciet door Google is toegestaan. Bovendien is onze targetingtechnologie niet geoptimaliseerd om advertenties in een apart iframe weer te geven. Daarom moet u ervoor zorgen dat u onze advertentiecode rechtstreeks in de broncode van uw pagina implementeert. Nadat u deze wijzigingen heeft aangebracht, kan het 48 uur of langer duren voordat er relevante advertenties worden weergegeven.
Uw advertentiecode is gewijzigd

Als de AdSense-code handmatig is aangepast, bijvoorbeeld om de breedte of hoogte van het advertentieblok of de uitgever-ID te wijzigen, worden advertenties mogelijk weergegeven als doorzichtige vakken. Selecteer het gewenste advertentieformaat op de pagina Advertenties in uw account. Plak vervolgens de gegenereerde advertentiecode ongewijzigd in de broncode van uw pagina's. Dit is niet van toepassing wanneer u een responsief advertentieblok heeft gemaakt met behulp van de geavanceerde modus. Houd er rekening mee dat volgens ons programmabeleid slechts beperkte wijzigingen in uw advertentiecode zijn toegestaan.

Content- en beleidsgerelateerde problemen

Uw pagina bevat mogelijk te weinig content

Mogelijk bevat uw site te weinig informatie, waardoor onze crawlers de content van de pagina's niet kunnen bepalen. Hierdoor is het moeilijk te bepalen welke advertenties relevant zijn voor uw pagina's. Houd er rekening mee dat onze crawlers geen betekenis kunnen ontlenen aan:
  • audio- en videobestanden (.wma, .mpeg, .mov)
  • mp3-bestanden (.mp3)
  • afbeeldingen (.jpeg, .bmp)
  • Macromedia Flash-films
  • Java-applets

U kunt in dit soort gevallen het beste meer content op uw site plaatsen dan alleen de bovenstaande bestandstypen, zodat onze crawlers informatie over uw site kunnen verzamelen en zo relevantere advertenties kunnen weergeven.

Uw site bevat content die niet voldoet aan ons programmabeleid

Het is mogelijk dat de content van uw site niet voldoet aan ons programmabeleid. Er worden mogelijk geen advertenties weergegeven wanneer ons systeem content op uw site heeft gevonden die mogelijk negatief, niet-gezinsvriendelijk of zelfs aanstootgevend is.
Uw site bevat hoofdzakelijk content in een niet-ondersteunde taal

Als de AdSense-code op pagina's is geplaatst waarvan de content voornamelijk in een niet-ondersteunde taal is opgesteld, kan het voorkomen dat we irrelevante advertenties of advertenties in een andere taal weergeven. Zoals vermeld in ons programmabeleid, mogen uitgevers geen advertenties weergeven op pagina's die voornamelijk zijn opgesteld in een niet-ondersteunde taal. Verwijder daarom de advertentiecode van deze pagina's totdat uw taal wordt ondersteund.

Instellingen voor advertentieblokken

U heeft advertenties van te veel adverteerder-URL's geblokkeerd

Als u advertenties van een groot aantal adverteerder-URL's blokkeert, zijn er mogelijk geen andere advertenties meer beschikbaar om uw content te targeten. We kunnen dan irrelevante advertenties of helemaal geen advertenties weergeven.

Als geen van de bovenstaande redenen van toepassing is op uw site, en er nog steeds irrelevante advertenties op uw pagina's worden weergegeven, kunt u onze probleemoplosser raadplegen om het probleem te verhelpen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?