Fejlfinding i forbindelse med annoncer

Der vises irrelevante annoncer på siden

Der kan være mange grunde til, at der vises færre målrettede annoncer eller slet ingen annoncer på et website. Herunder finder du en liste over de mest almindelige problemer.

Problemer med at indeksere dit website

Vores system har endnu ikke gennemgået alle siderne på dit website.

Hvis AdSense-webcrawleren ikke tidligere har besøgt dit website, kan der gå op til 48 timer eller mere, før webcrawleren besøger siden og indsamler indhold fra den. I mellemtiden vises annoncer muligvis som gennemsigtige felter, eller der vises en alternativ annonce eller farve, der er angivet i annoncekoden, eller der vises mindre relevante annoncer.
Bemærk! Vores webcrawler indekserer efter webadresse og betragter derfor http://website.dk og http://www.website.dk som forskellige webadresser. Da vores webcrawler besøger disse webadresser hver for sig, vil du muligvis opleve, at annoncer vises forskelligt på disse sider.
Vores webcrawler kan ikke få adgang til dit website.

Hvis AdSense-webcrawleren ikke kan få adgang til din side, gør vi dig opmærksom på det ved at vise en meddelelse om webcrawlerfejl. Du kan se webcrawlerfejlene på siden Kontoindstillinger i afsnittet Adgang og godkendelse på din konto. Få flere oplysninger om webcrawlerfejl og om, hvordan du løser dem.
Dit website har begrænset adgang, da det bruger en robots.txt-fil, der udelukker indhold.

Hvis dit website bruger en robots.txt-fil, er AdSense-webcrawleren muligvis forhindret i at kunne gennemgå dine websider og fastslå deres indhold. Find ud af, hvordan du giver vores webcrawler adgang i din robots.txt-fil.
Dine websider er beskyttet via et login eller en adgangskode.

Hvis AdSense-webcrawleren ikke kender loginnet eller adgangskoden til dit website, er vi ikke i stand til at registrere indholdet og vise relevante annoncer. Men hvis du gerne vil have vist relevante annoncer, kan du tillade, at vores webcrawler får adgang til loginbeskyttede sider.

Websiterelaterede problemer

Dit website bruger sessions-id'er i webadressen.

Hvis websiderne bruger sessions-id'er, kan der ikke vises målrettede annoncer på disse sider. Da dette sessions-id – og dermed webadressen – ændrer sig, hver gang en ny bruger ser en side, findes webadressen ikke i indekset, og den vil blive sat i kø til crawling af vores webcrawlere. Når vores webcrawlere når til webadressen, vil sessionen dog højst sandsynligt være udløbet. Det betyder, at de sider, der ses af brugerne, aldrig findes i indekset. Du skal fjerne sessions-id'erne for at kunne vise målrettede annoncer.
Dit website bruger rammer.

Hvis du anbringer AdSense-koden i en ramme, der er adskilt fra websitets hovedindhold, kan AdSense-webcrawleren ikke matche annoncer med dine websiders indhold. Det er vigtigt, at du anbringer annoncekoden i samme ramme som dine websiders indhold, så der kan blive vist annoncer, der er målrettet i forhold til dit indhold.
Din side indeholder et opdateringstag.

Hvis overskriften på din side indeholder et opdateringstag (<meta http-equiv="Refresh">), kan dette også medføre, at der vises irrelevante annoncer på din side. Hvis du fjerner dette tag, kan det bidrage til at sikre, at du modtager målrettede annoncer.

Annonceimplementeringsproblemer

AdSense-koden er anbragt i en IFRAME.

Vores programpolitikker tillader ikke anbringelse af annoncer i en IFRAME. Programpolitikkerne tillader ikke manipulation af AdSense-kode, der kan påvirke standardadfærden, -målretningen eller -visningen af annoncer, der ikke udtrykkeligt er tilladt af Google. Desuden er vores teknologi til målretning ikke optimeret til at vise annoncer inde i en separat IFRAME. Du skal derfor sørge for at implementere vores annoncekode direkte i kilden på websiden. Når du har foretaget disse ændringer, kan der gå op til 48 timer eller mere, før der vises relevante annoncer.
Din annoncekode er blevet ændret

Hvis AdSense-koden er blevet ændret manuelt, f.eks. en ændring af udgiver-id eller annonceenhedsbredde eller -højde, viser vi muligvis annoncer som gennemsigtige felter eller med en backupannonce eller alternativ farve, der er angivet i annoncekoden. Vælg det ønskede annonceformat under fanen Mine annoncer på din konto, og indsæt derefter den genererede annoncekode, uredigeret, på dine sider. Bemærk! Dette gælder ikke, hvis du har oprettet en responsiv annonceenhed ved brug af avanceret tilstand. Husk! Det er kun begrænsede ændringer af din kode, der er tilladt i henhold til vores programpolitikker.

Indholds- og politikrelaterede problemer

Din webside har muligvis ikke nok indhold.

Der er muligvis ikke nok oplysninger på websitet til, at vores webcrawlere kan fastslå dine siders indhold. Det kan derfor være svært for os at identificere relevante annoncer til visning på dine sider. Bemærk! Vores webcrawlere kan ikke udlede betydningen af følgende:
       
        * lyd- og videofiler (.wma, .mpeg, .mov)
        * mp3-filer (.mp3)
        * billeder (.jpeg, .bmp)
        * Macromedia Flash-film
        * Java Applets
       
      I disse tilfælde anbefaler vi, at du inkluderer mere indhold ud over ovenstående filer på dit website. Det vil hjælpe vores webcrawlere med at indsamle oplysninger om dit website, så der kan vises relevante annoncer.
Dit website har indhold, der ikke overholder vores programpolitikker.

Det er muligt, at dit websiteindhold ikke overholder vores programpolitikker. Hvis vores system har registreret noget på dit website, der kan opfattes som potentielt negativt, ikke-familievenligt eller sågar stødende, viser Google muligvis ikke nogen annoncer. To ofte forekommende politikovertrædelser, der medfører, at vores system ikke viser annoncer, er seksuelt og følsomt indhold.
Hovedparten af dit websites indhold er på et sprog, der ikke understøttes.

Vi viser muligvis irrelevante annoncer eller annoncer på et andet sprog, hvis AdSense-koden er indsat på sider med indhold, der overvejende er på et sprog, der ikke understøttes. Som nævnt i vores programpolitikker må udgivere ikke vise annoncer på sider med indhold, der primært er på et sprog, som ikke understøttes. Vi kan derfor ikke understøtte dit sprog, før du har fjernet annoncekoden fra disse sider.

Annonceenhedsindstillinger

Din annonceenhed er indstillet til kun at vise displayannoncer.

Beholdningen af displayannoncer til dit indhold kan være begrænset. Hvis du har valgt ikke at vise tekstannoncer i en annonceenhed, viser vi muligvis irrelevante eller slet ingen annoncer i den pågældende enhed, når der ikke er relevante billed- eller rich media-annoncer til rådighed. Hvis du gerne vil undgå at vise irrelevante annoncer, anbefaler vi, at du opdaterer dine indstillinger til visning af både tekst- og displayannoncer, eller at du implementerer en backupannonce.
Du har blokeret annoncer fra for mange annoncørwebadresser.

Hvis du blokerer annoncer fra mange annoncørwebadresser, kan det forekomme, at vi ikke har andre annoncer, som vi kan målrette mod dit indhold, og vi viser derfor muligvis irrelevante annoncer eller slet ingen annoncer. 

Hvis ingen af ovenstående årsager gælder for dit website, og der stadig vises irrelevante annoncer på dine sider, kan du bruge vores fejlfinding til at finde en løsning på problemet.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?