Giới thiệu về phiên đấu giá quảng cáo

Tại sao Google sử dụng phiên đấu giá để xác định quảng cáo hiển thị trên các trang của tôi?

Như bạn có thể biết, những nhà quảng cáo Google Ads trên Mạng Hiển thị của Google gửi giá thầu để hiển thị quảng cáo của họ trên các trang web của nhà xuất bản AdSense cho nội dung.

Phiên đấu giá quảng cáo được dùng để chọn quảng cáo sẽ xuất hiện trên các trang của bạn và xác định số tiền bạn sẽ kiếm được từ những quảng cáo đó. Trong phiên đấu giá truyền thống, người đặt giá thầu quan tâm đưa ra mức giá cao nhất mà họ có thể trả để mua một mặt hàng cụ thể. Tương tự, phiên đấu giá quảng cáo của chúng tôi cho phép nhà quảng cáo đưa ra mức giá mà họ có thể trả cho lượt nhấp vào quảng cáo hoặc cho lượt hiển thị quảng cáo trên các trang AdSense.

Do phiên đấu giá quảng cáo xếp hạng các nhà quảng cáo dựa trên giá thầu và Điểm chất lượng, nên phiên đấu giá quảng cáo tạo ra một tình huống ba bên cùng có lợi. Phiên đấu giá chỉ định đơn vị quảng cáo cho nhà quảng cáo coi trọng đơn vị quảng cáo này nhất, do đó, quảng cáo giành chiến thắng sẽ thuộc về nhà quảng cáo có thể trả cao nhất. Đồng thời, phương pháp tiếp cận dựa trên Điểm chất lượng sẽ đảm bảo trải nghiệm tốt cho người dùng.

Phiên đấu giá quảng cáo hoạt động như thế nào?

Đầu tiên, trước khi diễn ra phiên đấu giá quảng cáo, hệ thống của chúng tôi sẽ thu hẹp tất cả các quảng cáo Google Ads có sẵn nhằm xác định quảng cáo nào đủ điều kiện cạnh tranh để hiển thị trên các trang của bạn. Dưới đây là một vài cách mà quy trình này diễn ra:

  • Nhắm mục tiêu quảng cáo: Chúng tôi chỉ xem xét những quảng cáo có liên quan đến nội dung hoặc người dùng trên trang web của bạn. Thông qua tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí, chúng tôi cũng sẽ xem xét quảng cáo từ những nhà quảng cáo đã lựa chọn cụ thể để hiển thị quảng cáo trên các trang của bạn khi họ thấy sản phẩm/dịch vụ của họ phù hợp với người dùng trang web của bạn.
  • Định dạng quảng cáo: Nhà quảng cáo có thể tạo quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo hình ảnh và chọn nhắm mục tiêu theo vị trí hoặc nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh. Tùy thuộc vào lựa chọn của bạn, một số loại quảng cáo có thể đủ hoặc không đủ điều kiện để hiển thị trên các trang của bạn.

Giống như trong phiên đấu giá truyền thống, càng nhiều nhà quảng cáo đặt giá thầu để xuất hiện trên các trang của bạn, mức độ cạnh tranh cho đơn vị quảng cáo của bạn càng cao và bạn càng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn đặt càng ít quy tắc giới hạn cho quảng cáo có thể hiển thị trên trang web của bạn, hệ thống của chúng tôi càng có khả năng trả về nhiều quảng cáo hơn, nhờ đó bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Khi chúng tôi có một nhóm quảng cáo đủ điều kiện, phiên đấu giá quảng cáo xác định quảng cáo nào trong số những quảng cáo đó sẽ hiển thị trên các trang của bạn và số tiền mỗi nhà quảng cáo sẽ trả. Đối với mỗi quảng cáo đủ điều kiện, Thứ hạng quảng cáo được tính bằng cách kết hợp giá thầu chung và Điểm chất lượng của quảng cáo. Do sau đó quảng cáo được xếp hạng theo Thứ hạng quảng cáo, nên nhà quảng cáo có giá thầu CPC thấp nhưng có Điểm chất lượng cao có thể giành chiến thắng trong phiên đấu giá so với đối thủ cạnh tranh khác có giá thầu chung cao hơn nhưng có tệp sáng tạo của quảng cáo tạo ra trải nghiệm người dùng kém và không có khả năng được nhấp vào. Hệ thống dựa trên đấu giá động này cũng có nghĩa là giá mà nhà quảng cáo giành chiến thắng trả sẽ khác nhau giữa các phiên đấu giá và giữa các lượt hiển thị quảng cáo, tùy thuộc vào Điểm chất lượng của các nhà quảng cáo cho trang đó và mức độ cạnh tranh trong phiên đấu giá.

Điểm chất lượng là thước đo mức độ hữu ích của quảng cáo đối với người xem quảng cáo. Điểm chất lượng dựa trên một số yếu tố, bao gồm:

  • Hiệu quả hoạt động ước tính của nhà quảng cáo, chẳng hạn như tỷ lệ nhấp (CTR).
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của trải nghiệm người dùng khi xem quảng cáo.

Quay lại đầu trang

CPC thực tế được tính như thế nào? Số tiền mà nhà quảng cáo giành chiến thắng phải trả là bao nhiêu?

Điều quan trọng cần nhớ rằng giá thầu CPC của nhà quảng cáo không nhất thiết là số tiền họ sẽ bị tính phí. Giá mà nhà quảng cáo trả (CPC thực tế) tùy thuộc vào kết quả của phiên đấu giá và CPC thực tế thường có thể ít hơn giá thầu CPC của nhà quảng cáo.

Phiên đấu giá được thiết kế để khuyến khích các nhà quảng cáo đặt giá thầu bằng với giá trị tối đa thực sự của họ và không khuyến khích các nhà quảng cáo đặt giá thầu thấp hơn giá trị thực sự của họ. Tương tự như phiên đấu giá cho các quảng cáo tìm kiếm của Google, nhà quảng cáo thường không trả nhiều hơn số tiền cần thiết để xếp hạng cao hơn quảng cáo phù hợp nhất tiếp theo hoặc để vượt qua mức sàn của phiên đấu giá (nếu có). Tuy nhiên, phiên đấu giá cho quảng cáo trên Mạng Hiển thị của Google hơi khác, trong đó nhà quảng cáo thường chỉ trả mức giá đó cho số lượt nhấp gia tăng được tạo ra từ vị trí hiện tại của quảng cáo và trả mức giá của quảng cáo xếp hạng cao nhất tiếp theo cho số lượt nhấp còn lại. Một điểm khác biệt nữa là đối với quảng cáo danh mục mối quan tâm trên Mạng Hiển thị của Google, chúng tôi có thể thêm phí dịch vụ vào giá đóng phiên đấu giá trong một số trường hợp.

Để hiểu được các khái niệm về số lượt nhấp gia tăng, trước tiên, bạn cần phải hiểu rằng các vị trí quảng cáo khác nhau có khả năng hiển thị khác nhau và do đó có thể mang lại số lượt nhấp khác nhau. Ví dụ: trong một đơn vị quảng cáo có hai vị trí quảng cáo, nhà quảng cáo có thể tạo ra 10 lượt nhấp nhờ ở vị trí đầu tiên có khả năng hiển thị cao nhất. Trong khi đó, cùng nhà quảng cáo đó có thể chỉ tạo ra 8 lượt nhấp nếu hiển thị ở vị trí thứ hai có khả năng hiển thị ít hơn. 2 lượt nhấp thêm này được coi là số lượt nhấp gia tăng nhờ hiển thị ở vị trí đầu tiên chứ không phải vị trí thứ hai.

Trong ví dụ đơn giản ở trên, sự khác biệt về khả năng hiển thị của hai vị trí quảng cáo có vẻ như tương đối nhỏ (tức là hai vị trí này tạo ra số lượt nhấp tương đương). Phiên đấu giá cho các quảng cáo trên Mạng Hiển thị của Google được thiết kế để đảm bảo nhà quảng cáo đang trả mức giá hợp lý cho số lượt nhấp gia tăng. Đối với 2 lượt nhấp gia tăng, nhà quảng cáo giành được vị trí đầu tiên sẽ trả đủ tiền để xếp hạng cao hơn nhà quảng cáo xuất hiện ở vị trí phía dưới. Đối với 8 lượt nhấp còn lại, nhà quảng cáo chiến thắng sẽ trả một mức giá thấp hơn (là số tiền họ sẽ trả nếu xếp hạng ở vị trí thứ hai). Nói cách khác, CPC thực tế mà nhà quảng cáo trả dựa trên mức trung bình được tính giữa giá thầu và Điểm chất lượng trong thứ hạng của nhà quảng cáo bên dưới (bao gồm mọi phí dịch vụ có thể áp dụng). Các trọng số dựa trên hiệu quả hoạt động gia tăng của vị trí.

Hãy xem xét nhiều ví dụ đơn giản để hiểu cách hoạt động của phiên đấu giá. Trong những ví dụ này, để đơn giản, chúng tôi giả định rằng các quảng cáo có Điểm chất lượng giống nhau.

Ví dụ 1: Phiên đấu giá quảng cáo cho đơn vị quảng cáo hiển thị một quảng cáo

Nhà quảng cáo Đặt giá thầu CPC Điểm chất lượng Quảng cáo có hiển thị không?
Alice 5 đô la 10 Được hiển thị
Bob 3 đô la 10 Không được hiển thị
Charlie 1 đô la 10 Không được hiển thị

Trong ví dụ này, có ba nhà quảng cáo có cùng Điểm chất lượng cạnh tranh cho một đơn vị quảng cáo có thể hiển thị chỉ một quảng cáo. Alice thắng phiên đấu giá vì cô đặt giá thầu cao nhất, dựa trên kết hợp của giá thầu CPC và Điểm chất lượng.

Số tiền cần thiết cho Alice để xếp hạng trên quảng cáo tốt nhất tiếp theo -- quảng cáo của Bob -- là 3,01 đô la. Do đây là đơn vị quảng cáo chỉ hiển thị một quảng cáo, tất cả các lượt nhấp Alice nhận đều được coi là lượt nhấp gia tăng đối với những lượt nhấp Alice sẽ nhận được ở vị trí thấp hơn, tương đương với việc không hiển thị vì không có vị trí thấp hơn. Do đó, Alice trả CPC thực tế là 3,01 đô la cho mỗi lượt nhấp.

Ví dụ 2: Phiên đấu giá quảng cáo cho đơn vị quảng cáo hiển thị hai quảng cáo

Nhà quảng cáo Đặt giá thầu CPC Điểm chất lượng Quảng cáo có hiển thị không? CTR tương đối của vị trí
Alice 5 đô la 10 Được hiển thị 3,0
Bob 3 đô la 10 Được hiển thị 1,0
Charlie 1 đô la 10 Không được hiển thị Không áp dụng

Hãy xem xét một ví dụ đơn giản khác cho đơn vị quảng cáo hiển thị nhiều quảng cáo. Ở đây, chúng tôi sử dụng CTR tương đối của vị trí để minh họa cho khái niệm rằng không phải tất cả các vị trí quảng cáo đều hiển thị như nhau và vị trí quảng cáo cao hơn mang lại nhiều lượt nhấp hơn so với các vị trí quảng cáo thấp hơn. Trong ví dụ cụ thể này, vị trí đầu tiên có khả năng hiển thị nhiều hơn so với vị trí thứ hai: số lượt nhấp mà nhà quảng cáo nhận được khi hiển thị ở vị trí đầu tiên sẽ gấp ba lần số lượt nhấp mà nhà quảng cáo nhận được nếu hiển thị ở vị trí thứ hai.

Cách tính CPC thực tế của Bob giống như cách tính CPC thực tế của Alice ở ví dụ trước. Trong ví dụ này, tất cả các lượt nhấp của Bob đều được coi là lượt nhấp gia tăng so với những lượt nhấp Bob có thể sẽ nhận được nếu hiển thị ở một vị trí thấp hơn, tương đương với việc không hiển thị. Vì vậy, Bob trả CPC thực tế là 1,01 đô la cho mỗi lượt nhấp.

CPC thực tế của Alice trong ví dụ này tùy thuộc vào số lượt nhấp gia tăng cô tạo ra ở vị trí đầu tiên cũng như CPC thực tế của Bob. Theo CTR tương đối của vị trí, Alice nhận được số lượt nhấp ở vị trí đầu tiên nhiều gấp ba lần số lượt nhấp ở vị trí thứ hai. Do đó, hai phần ba số lượt nhấp của Alice được coi là số lượt nhấp gia tăng, trong khi một phần ba còn lại là các lượt nhấp cô sẽ nhận được nếu ở vị trí thứ hai. Về mặt lý thuyết, Alice trả bằng số tiền Bob đã trả (1,01 đô la) cho một phần ba số lượt nhấp đầu tiên của mình, bằng với số lượt nhấp mà Bob nhận được. Đối với tất cả các lượt nhấp gia tăng mà vị trí tốt hơn mang lại cho Alice, cô trả nhiều hơn (3,01 đô la). Trung bình, CPC thực tế của Alice sẽ là: $1,01 * ⅓ + $3,01 * ⅔ = $2,34. Đây là mức giá mà Alice trả cho mỗi lượt nhấp nhận được từ phiên đấu giá này.

Phương pháp đặt giá tại thời điểm đấu giá này có tính đến hiệu suất gia tăng của các vị trí quảng cáo khác nhau giúp khuyến khích các nhà quảng cáo đặt giá thầu theo giá trị tối đa của họ cho lượt nhấp, do nhà quảng cáo không có lợi ích gì khi đặt giá thầu thấp hơn nhưng lại có nguy cơ bỏ lỡ các lượt nhấp có giá trị.

Ngoài ví dụ đơn giản ở trên, đôi khi, Google sẽ chạy phiên đấu giá và xác định rằng việc hiển thị một quảng cáo hiệu quả hơn việc hiển thị nhiều quảng cáo trong đơn vị quảng cáo đủ lớn để phù hợp với nhiều quảng cáo. Những quyết định này được thực hiện trong phiên đấu giá và CPC thực tế của các quảng cáo hiển thị được tính toán dựa trên các nguyên tắc và cơ chế giống như các ví dụ minh họa đơn giản ở trên.

Quay lại đầu trang

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến phiên đấu giá quảng cáo?

Do phiên đấu giá quảng cáo được thực hiện động, nên kết quả của từng phiên đấu giá và thu nhập của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố.

Một yếu tố là cách nhà quảng cáo thiết lập các chiến dịch AdSense cho nội dung của họ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những phiên đấu giá mà họ tham gia. Dưới đây là một vài ví dụ:

  • Chiến dịch theo mùa: Nhà quảng cáo có thể thiết lập các chiến dịch để chạy trong thời gian cụ thể trong năm, trong đó họ chi nhiều tiền hơn trong một khoảng thời gian ngắn hoặc thay đổi đáng kể giá thầu của mình.
  • Nhắm mục tiêu quảng cáo: Nhà quảng cáo có thể chọn để chỉ nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh hoặc nhắm mục tiêu theo vị trí các chiến dịch nhất định đến trang web của nhà xuất bản.
  • Nhắm mục tiêu theo địa lý: Nhà quảng cáo cũng có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của họ đến các khu vực cụ thể và chọn đặt giá thầu dựa trên thời gian trong ngày.
  • Tính năng đặt giá thầu tự động: Nếu nhà quảng cáo đang sử dụng tính năng Đặt giá thầu tự động, giá thầu của họ có thể được điều chỉnh tự động để tạo ra lượt nhấp hoặc lượt chuyển đổi dựa trên các mục tiêu cụ thể mà nhà quảng cáo đã đặt.

Điều này có nghĩa là những quảng cáo giống nhau không phải lúc nào cũng cạnh tranh để hiển thị trong không gian quảng cáo của bạn, do đó, thu nhập của bạn có thể thay đổi.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến thu nhập của bạn là quảng cáo mà người dùng chọn để nhấp. Do quảng cáo trên các trang của bạn sẽ có giá thầu và Điểm chất lượng khác nhau nên quảng cáo không được đặt giá giống nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là bất kỳ quảng cáo nào xuất hiện trên trang nội dung của bạn đều thắng phiên đấu giá cho không gian đó. Quảng cáo giành chiến thắng nên liên quan đến người dùng của bạn và giúp bạn kiếm được nhiều tiền nhất từ các trang của mình.

Quay lại đầu trang

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố