Navštívte tiež sekciu Vaša stránka v službe AdSense, kde nájdete informácie prispôsobené vášmu účtu, ktoré vám pomôžu uspieť so službou AdSense.

Zacielenie reklamy

Reklamná aukcia

AdSense používa aukciu na výber reklám, ktoré sa zobrazujú na vašom webe, a na určenie toho, koľko za tieto reklamy zarobíte. Sumy vyplatené za reklamy závisia od rôznych faktorov, napríklad od výšky ponuky, ktorú zadal inzerent. Reklama, ktorá v aukcii zvíťazí, sa zobrazí používateľovi na vašom webe.

Ako funguje reklamná aukcia

Podobne ako v tradičnej aukcii aj tu platí, že čím viac inzerentov ponúka cenu za zobrazenie reklamy vo vašom reklamnom priestore, tým pri vašich reklamných jednotkách existuje vyššia konkurencia a môžete zarobiť viac. Čím menej obmedzení stanovíte v súvislosti s reklamami, ktoré sa môžu zobrazovať na vašom webe, tým viac reklám bude môcť náš systém vrátiť a tým vyššie budú vaše výnosy.

AdSense určuje víťazného ponúkajúceho na základe najvyššej čistej ponuky. Čistá ponuka zahŕňa všetky úpravy, ktoré môže AdSense podľa uváženia pri ponuke zadanej inzerentom použiť na účely optimalizácie aukcie.

Bez ohľadu na prípadné úpravy nebudeme víťaznému inzerentovi nikdy účtovať viac, než je suma jeho ponuky. Ak sú príslušné sumy odoslaných čistých ponúk rovnaké, bude víťaz spomedzi týchto ponúk vybraný náhodne.

Optimalizácia reklamnej aukcie

V službe AdSense je možné spúšťať obmedzené experimenty, ktorých cieľom je optimalizovať aukciu. Tieto experimenty môžu zahŕňať:

  • úpravu štandardného aukčného modelu alebo mechanizmu,
  • simuláciu aukcií a žiadostí o reklamu,
  • úpravu nastavení vlastníka,
  • zníženie určitých ponúk od inzerentov alebo iné úpravy priority ponúk od inzerentov.

Nastavenia zacielenia reklám inzerentov upravené nebudú.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
157
false
false