Powiadomienie

Odwiedź Twoją stronę AdSense. Znajdziesz na niej spersonalizowane informacje o swoim koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

Kierowanie reklamy

Aukcja reklam – informacje

AdSense używa aukcji do wybierania reklam, które zostaną wyświetlone na Twoich stronach, i określania wielkości przychodów, jakie one przyniosą. Reklamy przynoszą różne przychody, w zależności od takich czynników jak stawka oferowana przez reklamodawcę za określoną reklamę. Reklama, która wygra aukcję, jest wyświetlana użytkownikowi w Twojej witrynie.

Jak działa aukcja reklam

Analogicznie jak w przypadku tradycyjnej aukcji, im większa liczba reklamodawców ubiega się o przestrzeń reklamową, tym większa konkurencja o jednostki reklamowe i tym wyższe zarobki. Im mniej ograniczeń dla reklam kwalifikujących się do wyświetlenia w Twojej witrynie, tym więcej reklam dopasowanych przez nasz system i większe przychody z tych reklam.

AdSense ustala zwycięzcę aukcji na podstawie najwyższej zgłoszonej stawki netto. Stawka netto uwzględnia dostosowania, które AdSense może według własnego uznania zastosować do stawki zgłoszonej przez reklamodawcę w celu zoptymalizowania aukcji.

Niezależnie od tego, czy zostaną użyte jakieś dostosowania, reklamodawca, który wygra, nigdy nie zapłaci więcej niż zadeklarował w zgłoszeniu. Jeśli odpowiednie kwoty zgłoszonych stawek netto są takie same, zwycięzca zostanie wybrany losowo.

Optymalizowanie aukcji reklam

AdSense może przeprowadzić ograniczoną liczbę eksperymentów, aby zoptymalizować aukcję. Eksperymenty te mogą obejmować:

  • modyfikowanie standardowego modelu lub mechanizmu aukcji;
  • symulowanie wywołań reklam i aukcji;
  • dostosowywanie ustawień wydawcy;
  • rabaty na niektóre stawki przesłane przez reklamodawców lub zmianę priorytetu stawek zgłoszonych przez reklamodawców.

Ustawienia kierowania reklamodawcy nie zostaną zmienione.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne