Mainosten kohdistaminen

Tietoja mainoshuutokaupasta

Miksi Google määrittää sivuillani näkyvät mainokset huutokaupan avulla?

Kuten ehkä tiedät, Google Ads ‑mainostajat tekevät Google Display ‑verkostossa hintatarjouksen, jotta he voivat näyttää mainoksiaan AdSense sisällölle ‑julkaisijasivustoissa.

Mainoshuutokaupan avulla valitaan ne mainokset, joita näytetään sivuillasi, sekä määritetään, miten paljon ansaitset kyseisillä mainoksilla. Perinteisessä huutokaupassa huutokauppaan osallistuvat henkilöt ilmoittavat enimmäishinnan, jonka he ovat valmiita maksamaan tietystä kohteesta. Mainoshuutokauppamme tarjoaa vastaavasti mainostajille mahdollisuuden määrittää hinnan, jonka he ovat valmiita maksamaan mainosten klikkauksista tai AdSense-sivujen näyttökerroista.

Koska mainostajat sijoittuvat mainoshuutokaupassa hintatarjousten ja laatupisteiden perusteella, syntyy tilanne, jossa kaikki voittavat: Mainosyksikkö annetaan mainostajille, jotka arvostavat sitä eniten. Voittavat mainokset ovat siis peräisin mainostajilta, jotka ovat valmiita maksamaan eniten, ja laatupisteisiin perustuva lähestymistapa varmistaa hyvän käyttökokemuksen.

Miten mainoshuutokauppa toimii?

Ennen kuin mainoshuutokauppa käydään, järjestelmämme selvittää kaikki käytettävissä olevat Google Ads ‑mainokset ja määrittää, mitkä mainokset ovat kelvollisia kilpailemaan sivuillasi näkymisestä. Seuraavassa on muutamia määritystapoja:

  • Mainosten kohdistaminen: Otamme huomioon vain sellaiset mainokset, jotka ovat sivustosi sisällön tai käyttäjien kannalta osuvia. Sijoitteluun kohdistettujen mainosten kohdalla otamme huomioon myös niiden mainostajien mainokset, jotka ovat valinneet mainosten näyttämisen sivuillasi, koska heidän tarjontansa soveltuu sivustosi käyttäjille.
  • Mainosmuoto: Mainostajat voivat luoda teksti- tai kuvamainoksia ja valita asiayhteyteen tai sijoitteluun kohdistamisen. Tietyn tyyppisiä mainoksia joko voidaan tai ei voida näyttää sivuillasi tekemiesi valintojen mukaan.

Mitä useampi mainostaja tekee hintatarjouksen mainosten näyttämisestä sivuillasi, sitä kovempaa kilpailu mainosyksiköistäsi on ja sitä enemmän voit ansaita, aivan kuin perinteisessä huutokaupassa. Mitä vähemmän rajoituksia asetat sivustossasi näkyville mainoksille, sitä enemmän mainoksia järjestelmämme voi palauttaa, ja myös tuottosi lisääntyvät.

Kun kelvolliset mainokset on määritetty, sivuillasi näytettävät mainokset ja mainostajien maksamat summat määritetään mainoshuutokaupan avulla. Jokaiselle kelvolliselle mainokselle lasketaan mainoksen sijoitus yhdistämällä klikkauskohtainen hintatarjous ja mainoksen laatupisteet. Koska mainokset asetetaan paremmuusjärjestykseen mainoksen sijoituksen perusteella, mainostaja, jonka klikkauskohtainen hintatarjous on alhainen mutta jonka laatupisteet ovat korkeat, voi voittaa huutokaupan sellaista mainostajaa vastaan, jonka klikkauskohtainen hintatarjous on korkeampi mutta jonka mainokset luovat huonon käyttökokemuksen ja joita ei todennäköisesti klikata. Tämä dynaaminen huutokauppaan perustuva järjestelmä tarkoittaa myös sitä, että voittajan maksama hinta vaihtelee huutokaupasta ja mainoksen näyttökerrasta toiseen kyseisen sivun mainostajan saamien laatupisteiden ja huutokauppakilpailun tason mukaan.

Laatupisteillä mitataan sitä, miten hyödyllinen mainoksesi on ihmisille, jotka ovat nähneet mainoksen. Se perustuu useisiin tekijöihin, joita ovat esimerkiksi:

  • mainoksen arvioitu klikkausprosentti, joka perustuu sen aikaisempaan tehokkuuteen sivustossasi ja muissa vastaavissa sivustoissa
  • osuvuustekijät, kuten mainostajan mainosten ja avainsanojen osuvuus suhteessa sivustoosi.

Alkuun

Miten lasketaan klikkausten todelliset hinnat? Kuinka paljon voittanut mainostaja maksaa?

On tärkeää muistaa, että mainostajan klikkauskohtainen hintatarjous ei välttämättä vastaa summaa, joka häneltä veloitetaan. Mainostajan maksama hinta – todellinen klikkauskohtainen hinta – riippuu huutokaupan tuloksesta, ja se voi usein olla alhaisempi kuin klikkauskohtainen hintatarjous.

Huutokauppa on suunniteltu varmistamaan, että mainostajien kannattaa tehdä enimmäishintatarjous ja että todellista arvoa alhaisemman tarjouksen tekeminen ei kannata. Kuten Google-hakumainosten huutokaupassa, mainostaja ei yleensä maksa enempää kuin mitä vaaditaan siihen, että hänen mainoksensa sijoittuu korkeammalle kuin toiseksi paras mainos tai ylittää huutokaupan hintatarjouksen alarajan. Google Display ‑verkoston mainoshuutokaupassa mainostaja kuitenkin maksaa kyseisen hinnan vain lisäklikkauksista, joita hänen mainoksensa tuottavat nykyisessä paikassaan, ja toiseksi korkeimmalle sijoittuneen mainoksen hinnan muista klikkauksista. Toinen ero on se, että Google Display ‑verkoston aihepiirimainoksien huutokaupan lopulliseen hintaan saatetaan joissain tapauksissa lisätä palvelumaksu.

Lisäklikkausten käsitteen ymmärtämiseksi sinun täytyy ensin ymmärtää, että eri mainospaikoilla on erilainen näkyvyys ja ne voivat siksi tuottaa eri määrän klikkauksia. Esimerkiksi kaksi mainospaikkaa sisältävässä mainosyksikössä mainostaja voi tuottaa 10 klikkausta ollessaan näkyvimmällä kärkisijalla, kun taas sama mainostaja voi tuottaa vain kahdeksan klikkausta, jos mainos on vähemmän näkyvällä toisella sijalla. Tässä kaksi klikkausta lasketaan lisäklikkauksiksi kärkisijan ansiosta toiseen sijaan verrattuna.

Yllä olevassa yksinkertaistetussa esimerkissä kahden mainospaikan näkyvyyden ero näyttää olevan suhteellisen pieni, eli ne tuottavat lähes yhtä monta klikkausta. Google Display ‑verkoston mainoshuutokaupan tarkoituksena on varmistaa, että mainostajat maksavat reilun hinnan lisäklikkauksista. Kärkisijalle sijoittuva mainostaja maksaa kahdesta lisäklikkauksesta tarpeeksi, jotta hän sijoittuu korkeammalle kuin muut mainostajat. Lopuista kahdeksasta klikkauksesta hän maksaa alemman hinnan – summan, jonka hän olisi maksanut, jos hän olisi sijoittunut toiselle sijalle. Toisin sanoen mainostajan maksama todellinen klikkauskohtainen hinta perustuu hintatarjousten ja mainostajan sijoituksen laatupisteiden painotettuun keskiarvoon (ja sisältää sovellettavat palvelumaksut). Painoarvot perustuvat sijan tuottamaan lisätehokkuuteen.

Katsotaanpa lisää yksinkertaistettuja esimerkkejä, jotta ymmärrämme, miten tämä toimii. Näissä esimerkeissä oletamme yksinkertaisuuden vuoksi, että mainoksilla on samat laatupisteet.

Esimerkki 1: mainoshuutokauppa mainosyksiköstä, jossa näkyy yksi mainos

Mainostaja Klikkauskohtainen hintatarjous Laatupisteet Näkyykö mainos?
Liisa 5 € 10 Näkyy
Pekka 3 € 10 Ei näy
Kari 1 € 10 Ei näy

Tässä esimerkissä kolmella mainostajalla on samat laatupisteet. He kilpailevat mainosyksiköstä, jossa näkyy vain yksi mainos. Liisa voittaa huutokaupan, koska hän tekee korkeimman hintatarjouksen, joka perustuu klikkauskohtaisen hintatarjouksen ja laatupisteiden yhdistelmään.

Summa, joka Liisalta vaaditaan toiseksi parhaan mainoksen – Pekan mainoksen – voittamiseen, on 3,01 euroa. Koska tässä mainosyksikössä näkyy vain yksi mainos, kaikki Liisan saamat klikkaukset katsotaan lisäklikkauksiksi siihen nähden, mitä hän olisi saanut alemmalla sijalla. Tässä tapauksessa mainos ei olisi näkynyt, koska alempia sijoja ei ole. Siksi Liisan maksama todellinen klikkauskohtainen hinta on 3,01 euroa.

Esimerkki 2: mainoshuutokauppa mainosyksiköstä, jossa näkyy kaksi mainosta

Mainostaja Klikkauskohtainen hintatarjous Laatupisteet Näkyykö mainos? Sijainnin suhteellinen klikkausprosentti
Liisa 5 € 10 Näkyy 3,0
Pekka 3 € 10 Näkyy 1,0
Kari 1 € 10 Ei näy Ei käytössä

Katsotaanpa toista yksinkertaistettua esimerkkiä mainosyksiköstä, jossa näkyy enemmän kuin yksi mainos. Käytämme mainoksen sijan suhteellista klikkausprosenttia havainnollistamaan sitä, että kaikki mainospaikat eivät ole yhtä näkyviä ja että korkeammalle sijoittuneet mainokset tuottavat enemmän klikkauksia kuin alemmas sijoittuneet mainokset. Tässä nimenomaisessa esimerkissä kärkisija on paljon näkyvämpi kuin toinen sija: mainostaja tuottaa kärkisijalla kolme kertaa enemmän klikkauksia kuin hän olisi tuottanut toisella sijalla.

Pekan todellinen hinta klikkauksesta lasketaan samalla tavalla kuin Liisan todellinen hinta klikkauksesta laskettiin edellisessä esimerkissä. Tässä esimerkissä kaikki Pekan klikkaukset ovat lisäklikkauksia siihen nähden, mitä hän olisi saanut alemmalla sijalla, eli jos mainos ei olisi näkynyt. Siksi Pekan maksama todellinen klikkauskohtainen hinta on 1,01 euroa.

Liisan todellinen hinta klikkauksesta riippuu tässä esimerkissä lisäklikkauksista, joita hän tuottaa ollessaan kärkisijalla, ja Pekan todellisesta klikkauskohtaisesta hinnasta. Sijan suhteellisen klikkausprosentin mukaan Liisa saa kärkisijalla kolme kertaa enemmän klikkauksia kuin toisella sijalla. Siksi kaksi kolmasosaa hänen klikkauksistaan lasketaan lisäklikkauksiksi, kun taas loppu yksi kolmasosa on klikkauksia, jotka hän olisi saanut ollessaan toisella sijalla. Käsitteen mukaisesti Liisa maksaa Pekan maksaman hinnan (1,01 euroa) klikkaustensa ensimmäisestä kolmasosasta, sillä Pekka sai saman määrän klikkauksia. Kaikista paremman sijoituksen tuomista lisäklikkauksista hän maksaa enemmän (3,01 euroa). Liisan todellinen hinta klikkauksesta on keskimäärin 1,01 euroa * ⅓ + 3,01 euroa * ⅔ = 2,34 euroa. Tämä on hinta, jonka Liisa maksaa jokaisesta huutokaupan tuloksena saamastaan klikkauksesta.

Tämäntyyppinen huutokauppahinnoittelu, jossa otetaan huomioon mainoksen eri sijoitusten tuoma lisätehokkuus, kannustaa mainostajia tarjoamaan enimmäisarvon klikkauksesta, koska mainostaja ei saa hyötyä alemman hinnan tarjoamisesta, vaan hänellä on riski jäädä ilman arvokkaita klikkauksia.

Yllä olevien yksinkertaistettujen esimerkkien lisäksi Google järjestää joskus huutokaupan ja päättää, että yhden mainoksen näyttäminen on parempi kuin useiden mainosten näyttäminen mainosyksikössä, johon mahtuu useita mainoksia. Nämä päätökset tehdään huutokaupassa, ja näkyvien mainosten todelliset hinnat klikkauksesta lasketaan samalla periaatteella ja menetelmällä kuin yllä olevissa yksinkertaistetuissa esimerkeissä.

Alkuun

Mitkä tekijät vaikuttavat mainoshuutokauppaan?

Koska mainoshuutokauppa on dynaaminen, kunkin huutokaupan tulos ja omat tulosi voivat vaihdella useiden tekijöiden mukaan.

Yksi tekijä on se, miten mainostajat määrittävät AdSense sisällölle ‑kampanjansa. Tämä vaikuttaa siihen, mihin huutokauppoihin he osallistuvat. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

  • Kausittaiset kampanjat: Mainostajat voivat määrittää kampanjansa näkymään tiettyinä vuodenaikoina niin, että he käyttävät enemmän rahaa lyhyessä ajassa tai muuttavat hintatarjouksiaan merkittävästi.
  • Mainosten kohdistaminen: Mainostajat voivat kohdistaa tietyt kampanjat julkaisijoiden sivustoihin ainoastaan asiayhteyden tai sijoittelun mukaan.
  • Maantieteellinen kohdistaminen: Mainostajat voivat kohdistaa mainoksensa myös tiettyihin alueisiin ja valita hintatarjouksen vuorokaudenajan mukaan.
  • Konversionoptimointityökalu: Jos mainostaja käyttää konversionoptimointityökalua, hintatarjoukset voidaan määrittää automaattisesti niin, että ne tuottavat klikkauksia tai konversioita niille määritettyjen tavoitteiden mukaisesti.

Kaikki nämä tekijät tarkoittavat sitä, että mainostilastasi käytävään kilpailuun ei osallistu aina sama joukko mainoksia. Tästä syystä tulosi saattavat vaihdella.

Toinen tuloihisi vaikuttava tekijä on se, mitä mainoksia käyttäjät päättävät klikata. Koska sivuillasi näytettävien mainosten hintatarjoukset ja laatupisteet vaihtelevat, kaikkia mainoksia ei hinnoitella samalla tavalla. On kuitenkin tärkeää muistaa, että sisältösivuillasi näytettävä mainos on voittanut kyseisestä tilasta käydyn mainoshuutokaupan. Voittavien mainosten pitäisi olla käyttäjiesi kannalta osuvia ja auttaa sinua ansaitsemaan mahdollisimman paljon sivujesi avulla.

Alkuun

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?