Dostosowanie reklam

Dostosowanie wyglądu reklam

AdSense pozwala wybrać kolory, typy i rozmiary reklam najlepiej dostosowane do witryny.

Kolory reklam

Wybierz z listy wstępnie zdefiniowanych stylów reklamy lub utwórz własne. Niestandardowe style reklamy pozwolą Ci dopasować kolory tekstu reklamy, tła i obramowań do wyglądu witryny. Możesz utworzyć dowolną liczbę niestandardowych stylów reklamy. Udostępniamy też szczegółowe sugestie wyboru stylów reklamy najlepiej dostosowanych do witryny.

Typy reklam

Reklamy tekstowe, reklamy displayowe i reklamy multimedialne to przykłady typów reklam, jakie mogą się pojawić w Twojej witrynie. Możesz wybrać typ reklamy, który ma być wyświetlany podczas tworzenia lub edytowania jednostki reklamowej, a także ustawić domyślny preferowany typ reklamy dla konta. Dowiedz się, jak włączać i wyłączać reklamy displayowe.

Rozmiary reklam

Do wyboru masz wiele rozmiarów reklam, dostosowanych do różnorodnych projektów strony. Patrz przykłady reklam AdSense.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?