Betalingen

Rapportage in lokale valuta en btw

Wat voor effect heeft de overgang naar rapportage in lokale valuta op de btw?

Hoewel u uw betalingen mogelijk in uw lokale valuta ontvangt, worden alle betalingen uitgevoerd door Google Ireland, een bedrijf dat onder de wetgeving van Ierland valt, in overeenstemming met de voorwaarden van uw overeenkomst met Google. Omdat voor de aan u geleverde services verlegging van de btw-heffing geldt, moet btw door de ontvanger, te weten Google Ireland, worden betaald volgens artikel 196 van EU-richtlijn 2006/112/EG.

Uitgevers met een postadres in Ierland vormen de enige uitzondering, omdat deze uitgevers mogelijk verplicht zijn om aan Google het Ierse btw-tarief in rekening te brengen. Meer informatie

Neem voor verdere vragen contact op met uw belastingadviseur.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen