Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Số lượt xem trang trên mỗi phiên quảng cáo

Số lượt xem trang trung bình trên mỗi phiên quảng cáo.

Xin lưu ý rằng chỉ số này chỉ tính tỷ lệ phần trăm lưu lượng truy cập trong chương trình AdSense cho Nội dung. Bạn có thể sử dụng chỉ số Số phiên quảng cáo có thể đo lường để xác định tỷ lệ phần trăm lưu lượng truy cập mà AdSense có thể đo lường.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính