Kierowanie reklamy

Jak jest chroniona prywatność użytkowników Twojej strony

Informacje o użytkowniku zgromadzone za pomocą spersonalizowanych reklam są wykorzystywane zgodnie z zasadami polityki prywatności firmy Google. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności.

Narzędzie Ustawienia reklam, które można znaleźć w Moim koncie lub za pomocą większości linków „Reklamy Google” i „Informacja” widocznych w reklamach Google, pokazuje użytkownikom, w jaki sposób reklamy są dopasowywane. Użytkownicy mogą w pełni zrezygnować ze spersonalizowanych reklam. Mamy nadzieję, że dzięki temu narzędziu wyświetlane reklamy wzbudzą zainteresowanie naszych użytkowników i będą odpowiadać ich potrzebom. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z najczęstszymi pytaniami o zasady reklamowe.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?