การบังคับใช้นโยบาย

การแจ้งเตือนเรื่องนโยบายที่ขอให้ทำการเปลี่ยนแปลงในไซต์ของคุณ

ฉันได้รับการแจ้งเตือน ฉันต้องทำอะไรต่อไป

ข้อความแจ้งเตือนที่คุณได้รับควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาด้านนโยบายและตัวอย่างหน้าเว็บที่เราพบว่ามีปัญหา โปรดอ่านการแจ้งเตือนอย่างละเอียดและดำเนินการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของคุณให้เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา บางครั้ง ปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยการลบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายหรือลบโฆษณา Google ออกจากหน้าเว็บเหล่านั้น ในกรณีอื่นๆ คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการติดตั้งโฆษณาของคุณ โปรดทราบว่าหน้าเว็บที่เราแจ้งไปเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และคุณควรตรวจทานเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาเดิมเกิดขึ้นในหน้าเว็บอื่น

กลับไปด้านบน


ฉันได้รับการแจ้งเตือนสำหรับไซต์ที่ฉันไม่ได้จัดการ ฉันควรทำอย่างไร

หากคุณเป็นห่วงว่าจะมีผู้อื่นนำโค้ดโฆษณาของคุณไปใช้โดยมีจุดประสงค์ร้าย ขอแนะนำให้คุณใช้คุณลักษณะการให้สิทธิ์ไซต์ การให้สิทธิ์ไซต์เป็นคุณลักษณะเสริมที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดให้เฉพาะบางไซต์เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โค้ดโฆษณา Google ของคุณ เรียนรู้วิธีให้สิทธิ์ไซต์ของคุณ

กลับไปด้านบน


จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ทำการเปลี่ยนแปลง

โปรดทราบว่าหากคุณไม่ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ไซต์ของคุณสอดคล้องกับนโยบาย เราจะปิดการแสดงโฆษณาไปยังไซต์ของคุณ

หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันกำหนด และการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณถูกปิดไปแล้ว โปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จากนั้นติดต่อเราเพื่อขอรับการพิจารณาอีกครั้ง

กลับไปด้านบน


จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันทำการเปลี่ยนแปลงไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงไม่ครบถ้วนและยังพบการละเมิดอยู่ เราจะปิดการแสดงโฆษณาไปยังไซต์ของคุณ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการแสดงโฆษณาจะถูกปิด คุณยังสามารถอัปเดตไซต์ให้สอดคล้องกับนโยบายและติดต่อเราเพื่อขอรับการตรวจสอบอีกครั้งได้

กลับไปด้านบน


ฉันต้องการคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายที่เว็บไซต์ของฉันละเมิด ฉันควรทำอย่างไร

โปรดค้นหาข้อมูลในศูนย์ช่วยเหลือของเรา หรือเข้าไปที่ฟอรัมความช่วยเหลือเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของเรา หากคุณต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติมหรือดูตัวอย่างนโยบาย โปรดเข้าไปที่แหล่งข้อมูลออนไลน์ของเราดังนี้

กลับไปด้านบน


เริ่มต้นใหม่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร