การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

การตั้งค่าบัญชี

ข้อมูลและความโปร่งใสของราคา

ไฟล์ข้อมูลราคาจะช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาซึ่งมีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สามารถเข้าถึงรายละเอียดราคาสำหรับโฆษณาที่เรียกเก็บเงินได้ซึ่งแสดงต่อผู้ใช้ใน EEA ไฟล์นี้พร้อมใช้งานทุกวันเป็นไฟล์ CSV ที่บีบอัดซึ่งดาวน์โหลดได้ คุณสามารถใช้ไฟล์ข้อมูลราคาเพื่อดูจำนวนเงินที่คุณได้รับต่อโฆษณาที่เรียกเก็บเงินได้ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาดังกล่าว

เมื่อคุณขอสิทธิ์เข้าถึงเพื่อรับไฟล์ข้อมูลราคาแล้ว อาจใช้เวลาสูงสุด 48 ชั่วโมง ข้อมูลจึงจะพร้อมใช้งาน ระบบจะเก็บรักษาไฟล์ข้อมูลราคาที่สร้างขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน ระบบจะไม่สร้างรายงานหากบัญชีไม่มีการเข้าชมที่แสดงต่อผู้ใช้ใน EEA สำหรับวันหนึ่งๆ หลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 90 วัน คุณจะต้องเปิดใช้สิทธิ์เข้าถึงอีกครั้งเพื่อรับรายงานต่อไป

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูลราคามีดังนี้

 • ระบบจะรายงานข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ข้อมูลราคาในสกุลเงินเริ่มต้นของบัญชี
 • คุณเลือกที่จะแชร์ข้อมูลราคาระดับเหตุการณ์กับผู้ลงโฆษณาที่ซื้อพื้นที่โฆษณาได้ โดยค่าเริ่มต้น คุณไม่ได้เลือกแชร์ข้อมูลราคาที่ระดับเหตุการณ์ หากคุณเลือกแชร์ข้อมูลราคาที่ระดับเหตุการณ์ ผู้ลงโฆษณาใน EEA ที่แสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณจะเห็นจำนวนเงินที่คุณได้รับต่อโฆษณาที่เรียกเก็บเงินได้ หากคุณปฏิเสธการแชร์ข้อมูลราคา ระบบจะแชร์ข้อมูลของคุณแบบรวมร่วมกับผู้เผยแพร่โฆษณารายอื่นๆ ที่แสดงโฆษณาของผู้ลงโฆษณารายหนึ่งๆ
  • เมื่อเลือกใช้การเข้าถึงข้อมูลราคาแบบไม่รวมแล้ว Google จะแชร์ข้อมูลระดับเหตุการณ์เกี่ยวกับรายได้รวมจากการประมูล (ค่าใช้จ่ายสื่อ) ค่าธรรมเนียมแบบเป็นโปรแกรมฝั่งผู้ขาย จำนวนเงินที่ผู้เผยแพร่โฆษณาได้รับ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเรียกเก็บจากผู้เผยแพร่โฆษณาต่อโฆษณาที่เรียกเก็บเงินได้

   ระบบจะแชร์ข้อมูลของผู้ลงโฆษณา เช่น ราคาที่ผู้ลงโฆษณาจ่ายและค่าธรรมเนียมแบบเป็นโปรแกรมฝั่งผู้ซื้อ ก็ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณายินยอมให้แชร์ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น หากผู้ลงโฆษณาปฏิเสธที่จะเลือกแชร์ข้อมูลราคา ระบบจะแชร์ข้อมูลราคาแบบสรุปรวม

  • Google จะไม่แชร์ข้อมูลราคาระดับเหตุการณ์กับผู้ลงโฆษณา เช่น จำนวนเงินที่คุณได้รับในฐานะผู้เผยแพร่โฆษณาและค่าธรรมเนียมแบบเป็นโปรแกรมฝั่งผู้ขาย เว้นแต่คุณจะยินยอมให้แชร์ข้อมูลราคา

   หากปฏิเสธที่จะเลือกแชร์ข้อมูลราคา ระบบจะแชร์ข้อมูลของคุณแบบรวมกับผู้เผยแพร่โฆษณารายอื่นๆ ที่แสดงโฆษณาของผู้ลงโฆษณารายหนึ่งๆ ด้วย

 • คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบเพื่อ (1) เลือกรับไฟล์ข้อมูลราคา (2) ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลราคา และ/หรือ (3) แชร์ข้อมูลราคากับผู้ลงโฆษณา
 • ข้อมูลในไฟล์ที่ดาวน์โหลดอาจแตกต่างจากที่คุณเห็นในบัญชีเนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ ดังนี้
  • ไฟล์ข้อมูลราคาจะรวมเฉพาะเหตุการณ์ที่เรียกเก็บเงินได้ใน EEA เท่านั้น
  • ไฟล์ข้อมูลราคาอาจมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ได้ปรับเนื่องจากการสร้างรายงานรายวัน
  • อาจได้รับสัญญาณเหตุการณ์เพิ่มเติมหลังจากการสร้างไฟล์
  • การปัดเศษค่าทางการเงิน การแปลงสกุลเงิน หรือการแก้ไขการเรียกเก็บเงินอื่นๆ

กำหนดค่าและขอสิทธิ์เข้าถึงเพื่อรับไฟล์ข้อมูลราคา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกรับไฟล์ข้อมูลราคา นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกในการแชร์ข้อมูลราคากับผู้ลงโฆษณาด้วย

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
 2. คลิกบัญชี จากนั้น การตั้งค่าจากนั้น ข้อมูลบัญชี แล้วหาส่วนความโปร่งใสของราคา
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการเข้าถึงข้อมูลราคาแบบไม่รวม ให้เปิดการตั้งค่าเข้าถึงข้อมูลราคาแบบไม่รวมเพื่อเลือกใช้
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการอนุญาตให้แชร์ข้อมูลราคากับผู้ลงโฆษณา ให้เปิดการตั้งค่าแชร์ข้อมูลราคากับผู้ลงโฆษณา ตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผย แล้วคลิกยอมรับเพื่อยอมรับข้อกำหนด
  โดยค่าเริ่มต้น คุณไม่ได้เลือกแชร์ข้อมูลราคาที่ระดับเหตุการณ์ หากคุณเลือกแชร์ข้อมูลราคาที่ระดับเหตุการณ์ ผู้ลงโฆษณาใน EEA ที่แสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณจะเห็นจำนวนเงินที่คุณได้รับต่อโฆษณาที่เรียกเก็บเงินได้ หากคุณปฏิเสธการแชร์ข้อมูลราคา ระบบจะแชร์ข้อมูลของคุณแบบรวมร่วมกับผู้เผยแพร่โฆษณารายอื่นๆ ที่แสดงโฆษณาของผู้ลงโฆษณารายหนึ่งๆ
 5. เมื่อบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้แล้ว คุณจะรับข้อมูลความโปร่งใสของราคาได้ คุณจะดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ CSV ที่บีบอัดได้จากหน้าการตั้งค่านี้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเลือกรับ

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลราคา

ข้อมูลราคาที่อยู่ในไฟล์อาจแตกต่างจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ของบัญชี เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้
 • ไฟล์ข้อมูลราคาจะรวมเฉพาะเหตุการณ์ที่เรียกเก็บเงินได้ใน EEA เท่านั้น
 • ไฟล์ข้อมูลราคาอาจมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ได้ปรับเนื่องจากการสร้างรายงานรายวัน
 • อาจได้รับสัญญาณเหตุการณ์เพิ่มเติมหลังจากการสร้างไฟล์
 • การปัดเศษค่าทางการเงิน การแปลงสกุลเงิน หรือการแก้ไขการเรียกเก็บเงินอื่นๆ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลราคา

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
 2. คลิกบัญชี จากนั้น การตั้งค่าจากนั้น ข้อมูลบัญชี แล้วหาส่วนความโปร่งใสของราคา
 3. เลือกวันที่ที่คุณต้องการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลราคา
 4. คลิกดาวน์โหลด ระบบจะเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ CSV ที่บีบอัดซึ่งมีรายงานข้อมูลราคา

หากต้องการดูข้อมูล ให้เปิดไฟล์ CSV ในโปรแกรมสเปรดชีต (เช่น Google ชีต) หรือเครื่องมือแก้ไขข้อความที่เข้ากันได้เพื่อดูเนื้อหา ไฟล์ CSV ข้อมูลราคามีการจัดรูปแบบที่ไม่เป็นมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงตารางส่วนหัวและตารางเนื้อหา ซึ่งอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดเองจึงจะตีความแบบเป็นโปรแกรมได้

ไฟล์ CSV ข้อมูลราคาอาจใช้เวลาดาวน์โหลดเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อมูลจํานวนมาก โปรแกรมสเปรดชีตบางโปรแกรมอาจเปิดไฟล์ไม่ได้เนื่องจากมีแถวจำนวนมาก

โครงสร้างไฟล์ข้อมูลราคา

รายงานข้อมูลราคาจะแสดงในรูปแบบ CSV ที่บีบอัดและประกอบด้วย 2 ส่วนที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 • ตารางส่วนหัวแบบรวม: ตารางรวมคือการสรุป (การรวมข้อมูล) เหตุการณ์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งจัดระเบียบตามการวัดการชําระเงินของผู้ลงโฆษณากับผู้เผยแพร่โฆษณา เช่น CPC-CPM หรือ CPM-CPM แต่ไม่รวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (1) กับแพลตฟอร์มฝั่งซื้อ (DSP) ของบุคคลที่สาม หรือ (2) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลราคาของผู้ลงโฆษณา

  ตารางนี้ประกอบด้วยจำนวนเหตุการณ์ที่จัดกลุ่มตามการสร้างรายได้ของรายการโฆษณาและวิธีการแสดงโฆษณา (เช่น CPC หรือ CPM)

 • ตารางโฆษณาที่เรียกเก็บเงินได้: แต่ละแถวในตารางนี้คือเหตุการณ์ที่แสดงโฆษณาที่เรียกเก็บเงินได้ซึ่งแสดงในพร็อพเพอร์ตี้ของผู้เผยแพร่โฆษณา ข้อมูลนี้รวมเฉพาะโฆษณาที่เรียกเก็บเงินได้สำหรับการเข้าชมใน EEA ข้อมูลระดับเหตุการณ์จะประกอบด้วยรายได้รวมจากการประมูล (ค่าใช้จ่ายสื่อ) ค่าธรรมเนียมแบบเป็นโปรแกรมฝั่งผู้ขาย จำนวนเงินที่ผู้เผยแพร่โฆษณาได้รับ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเรียกเก็บจากผู้เผยแพร่โฆษณา 

  ข้อมูลระดับเหตุการณ์บางอย่างจะได้รับการปกปิดหรือไม่พร้อมใช้งาน รวมถึงในสถานการณ์ต่อไปนี้

  • การเข้าชมจากแพลตฟอร์มฝั่งซื้อของ Google ซึ่งผู้ลงโฆษณามีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินใน EEA แต่ไม่ยินยอมให้แชร์ราคา (เหตุผล: ไม่ยินยอม แสดงในไฟล์ข้อมูลราคาเป็น "N.C.")
  • การเข้าชมจากแพลตฟอร์มฝั่งซื้อของ Google ซึ่งผู้ลงโฆษณาไม่ได้อยู่ใน EEA และแสดงโฆษณาในพร็อพเพอร์ตี้ของผู้เผยแพร่โฆษณาสำหรับวันที่ที่ระบุ (เหตุผล: ไม่ยินยอม แสดงในไฟล์ข้อมูลราคาเป็น "N.C.")
  • การเข้าชมที่แพลตฟอร์มฝั่งซื้อของบุคคลที่สาม (ไม่ใช่ Google) แสดงโฆษณา และโฆษณานั้นแสดงในพร็อพเพอร์ตี้ของผู้เผยแพร่โฆษณาสำหรับวันที่ที่ระบุ (เหตุผล: ไม่มีข้อมูล แสดงในไฟล์ข้อมูลราคาเป็นขีดกลาง "-")
  • การเข้าชมที่ประเภทการสร้างรายได้ระหว่างผู้ลงโฆษณากับผู้เผยแพร่โฆษณาไม่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ลงโฆษณาชำระ CPC แต่ผู้เผยแพร่โฆษณาได้รับ CPM (เหตุผล: ไม่มีข้อมูล แสดงในไฟล์ข้อมูลราคาเป็นขีดกลาง "-")

 คอลัมน์ในไฟล์ข้อมูลราคา

ชื่อคอลัมน์ คำอธิบาย
จำนวนเหตุการณ์ จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแถวที่กำหนด
รหัสเหตุการณ์ ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละการโฆษณาที่เรียกเก็บเงินได้ ค่านี้จะไม่ซ้ำกันในทุกไฟล์
วันที่เกิดเหตุการณ์ วันที่เกิดเหตุการณ์ในรูปแบบวันที่ ISO (YYYY-MM-DD)
ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทเครือข่ายของสื่อ ค่าเหล่านี้ได้แก่
 • เนื้อหา
 • Search
 • โดเมน
 • แอป
 • วิดีโอ
 • เกม
จำนวนเงินที่ชำระโดยผู้ลงโฆษณา จำนวนเงินที่ผู้ลงโฆษณาชำระให้แพลตฟอร์มฝั่งผู้ซื้อสำหรับการโฆษณานั้น
ค่าธรรมเนียมการแสดงโฆษณาฝั่งผู้ซื้อ ค่าธรรมเนียมแบบเป็นโปรแกรมของแฟลตฟอร์มฝั่งผู้ซื้อที่เรียกเก็บจากผู้ลงโฆษณาสำหรับการโฆษณานั้น
วัดผลการชำระเงินของผู้ลงโฆษณา ราคาที่ใช้เพื่อคำนวณการเรียกชำระเงินจากผู้ลงโฆษณา ค่าเหล่านี้ได้แก่
 • CPC: ต้นทุนต่อคลิก
 • CPM - ต้นทุนต่อพันครั้ง (ต้นทุนต่อการแสดงผล 1,000 ครั้ง)
 • CPA - ต้นทุนต่อหนึ่งการกระทำ
 • CPV - ต้นทุนต่อการดู
 • CPD - ต้นทุนต่อวัน
รายได้รวมจากการประมูล (ค่าใช้จ่ายสื่อ) จำนวนเงินในแพลตฟอร์มฝั่งผู้ซื้อที่ชำระในการประมูล
ค่าใช้จ่ายสื่อที่มีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายสื่อหลังจากหักส่วนแบ่งรายได้ที่พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มได้รับ หากเว็บไซต์ไม่ได้ลิงก์กับพาร์ทเนอร์แพลตฟอร์ม ก็จะเท่ากับค่าใช้จ่ายสื่อ
ค่าใช้จ่ายสื่อที่รับรู้ ค่าใช้จ่ายสื่อที่แสดงถึงรายได้ที่ Google รับรู้และไม่รวมจำนวนเงินที่ผู้ลงโฆษณาจ่าย
ค่าธรรมเนียมแบบเป็นโปรแกรมฝั่งผู้ขาย จำนวนเงินที่ผู้เผยแพร่โฆษณาจ่ายให้กับแพลตฟอร์มฝั่งขายเพื่อลงโฆษณา
การชำระคืนแบบเป็นโปรแกรมของผู้เผยแพร่โฆษณา จำนวนที่ผู้ลงโฆษณาได้รับการชำระสำหรับการโฆษณา
วัดผลการชำระเงินของผู้เผยแพร่โฆษณา การวัดจากการที่ผู้เผยแพร่โฆษณาได้รับการชดเชย ค่าที่อนุญาต:
 • CPC: ต้นทุนต่อคลิก
 • CPM - ต้นทุนต่อพันครั้ง (ต้นทุนต่อการแสดงผล 1,000 ครั้ง)
 • CPA - ต้นทุนต่อหนึ่งการกระทำ
 • CPV - ต้นทุนต่อการดู
 • CPD - ต้นทุนต่อวัน
 • vCPM - ต้นทุนต่อการมองเห็นพันครั้ง (ต้นทุนต่อการแสดงผลที่มองเห็นได้ 1,000 ครั้ง)
 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก