Gần đây, chúng tôi đã ra mắt Trang AdSense. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa về tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Quyền riêng tư và bảo mật

Giới thiệu tổng quan về nội dung do người dùng tạo

Nội dung do người dùng tạo là gì?

Đối với ứng dụng/trang web của bạn, nội dung do người dùng tạo là nội dung do người dùng đóng góp cho bất kỳ ứng dụng/trang web nào mà ít nhất một nhóm nhỏ người dùng khác của ứng dụng/trang web đó có thể nhìn thấy. Nội dung do người dùng tạo có thể ở nhiều dạng thức (như văn bản, hình ảnh, video, hồ sơ, tên người dùng) và hoạt động (như bình luận, bỏ phiếu bình chọn, thích, thả tim), v.v. Quảng cáo không được coi là nội dung do người dùng tạo, trừ khi quảng cáo đó chứa nội dung truyền thông xã hội được nhúng.

Understanding Policy: User Generated Content

Tôi có trách nhiệm gì đối với nội dung do người dùng tạo?

Là một nhà xuất bản, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng toàn bộ nội dung do người dùng tạo trên trang web hoặc ứng dụng của bạn tuân thủ mọi Chính sách chương trình hiện hành. Trên thực tế, điều này có nghĩa là để tham gia AdSense và/hoặc AdMob, bạn cần đảm bảo rằng toàn bộ nội dung (kể cả nội dung do người dùng tạo) trên những trang chứa mã quảng cáo của bạn tuân thủ mọi Chính sách chương trình hiện hành.

Nội dung do người dùng tạo khác với tất cả các nội dung khác của tôi ở điểm gì?

Nội dung khác của bạn thường được tạo dưới sự hướng dẫn và giám sát của bạn. Còn nội dung do người dùng tạo đến từ những người dùng hoạt động độc lập với trang web hoặc ứng dụng của bạn. Thật không may, không phải người dùng nào cũng cư xử lịch sự và đúng mực trên mạng. Người dùng có thể đăng bất cứ nội dung gì. Do đó, là một nhà xuất bản, bạn nên chuẩn bị các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng nội dung người dùng đăng tuân thủ mọi Chính sách chương trình hiện hành.

Tìm hiểu thêm về nội dung do người dùng tạo và các phương pháp hay nhất để quản lý nội dung này

User-generated content (and building your community) | Sustainable Monetized Websites
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false