การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ภาพรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นคืออะไร

สำหรับแอปหรือเว็บไซต์ของคุณ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นคือเนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับแอปหรือเว็บไซต์ โดยจะแสดงต่อกลุ่มย่อยของผู้ใช้รายอื่นๆ ของแอปหรือเว็บไซต์อย่างน้อย 1 กลุ่ม เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นอาจประกอบไปด้วยข้อความ ความคิดเห็น รูปภาพ วิดีโอ โปรไฟล์ ชื่อผู้ใช้ คะแนน การชอบ หัวใจ หรือสื่ออื่นๆ โฆษณาไม่ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เว้นแต่ว่าจะมีการฝังโซเชียลมีเดีย

Understanding Policy: User Generated Content

ฉันต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นอย่างไรบ้าง

ในฐานะผู้เผยแพร่โฆษณา คุณมีหน้าที่ยืนยันว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นทั้งหมดในเว็บไซต์หรือแอปของคุณสอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในทางปฏิบัติหมายความว่า หากต้องการเข้าร่วมใน AdSense และ/หรือ AdMob คุณต้องยืนยันว่าหน้าเว็บที่โค้ดโฆษณาของคุณปรากฏ และเนื้อหาทั้งหมดรวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นสอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นแตกต่างจากเนื้อหาที่เหลือของฉันอย่างไร

ขณะที่เนื้อหาที่เหลือมักจะสร้างขึ้นภายใต้การกำหนดทิศทางและควบคุมดูแลของคุณโดยตรง แต่เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นจะส่งโดยผู้ใช้ที่ดำเนินการในเว็บไซต์หรือแอปของคุณโดยอิสระ แต่น่าเสียดายที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นคนสุภาพและมีมารยาทดีไปเสียทั้งหมด เนื่องจากผู้ใช้สามารถโพสต์อะไรก็ได้ คุณในฐานะผู้เผยแพร่โฆษณาจึงต้องเตรียมพร้อมตรวจสอบว่าสิ่งที่ผู้ใช้โพสต์นั้นสอดคล้องกับนโยบายโปรแกรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและแนวทางปฏิบัติแนะนำในการจัดการเนื้อหาประเภทนี้

User-generated content (and building your community) | Sustainable Monetized Websites

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
4998519489594046765
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
157