Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thông tin tổng quan và hướng dẫn về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Các yêu cầu mới của Google về việc quản lý sự đồng ý khi phân phát quảng cáo ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thuỵ Sĩ (đối với các Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP))

Kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2024, những đối tác sử dụng các sản phẩm quảng cáo của Google phải có sự đồng ý của người dùng ở Thuỵ Sĩ đối với việc sử dụng cookie hoặc bộ nhớ cục bộ khác (khi pháp luật yêu cầu); cũng như việc thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân để cá nhân hoá quảng cáo.

Để tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu, những đối tác sử dụng các sản phẩm dành cho nhà xuất bản của chúng tôi (như Google AdSense, Ad Manager hoặc AdMob) sẽ phải sử dụng một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) được chứng nhận và có tích hợp với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) khi phân phát quảng cáo cho người dùng ở Thuỵ Sĩ, ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh.

Kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2024, những nhà xuất bản và nhà phát triển đang dùng Google AdSense, Ad Manager hoặc AdMob sẽ phải sử dụng một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) đã được Google chứng nhận và có tích hợp với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của Cục Quảng cáo tương tác (IAB) khi phân phát quảng cáo cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thuỵ Sĩ.

Vui lòng xem xét thông tin sau đây để nắm được yêu cầu mới này, tiến trình triển khai những thay đổi này và những việc mà CMP có thể làm để chuẩn bị sẵn sàng.

Các yêu cầu mới về sự đồng ý đối với CMP

Những CMP do Google chứng nhận đã được Google đánh giá dựa trên các tiêu chí chứng nhận của Google, tập trung vào việc tuân thủ TCF. Kể từ giờ, thông qua quy cách chế độ Đồng ý bổ sung của mình, Google sẽ hỗ trợ trường hợp nhà xuất bản đang sử dụng TCF cũng hợp tác với những nhà cung cấp công nghệ quảng cáo chưa được đăng ký với TCF. Khi đánh giá CMP, chúng tôi sẽ kiểm tra xem những CMP hỗ trợ bản đặc tả chế độ Đồng ý bổ sung có thể thực hiện đúng như vậy hay không. Nếu một CMP đáp ứng các tiêu chí chứng nhận của Google dựa trên kết quả đánh giá, thì CMP đó sẽ được đưa vào danh sách CMP được Google chứng nhận. Google không kiểm tra để xem các CMP có tuân thủ đầy đủ Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) hoặc luật hiện hành về quyền riêng tư hay không.

Những nhà xuất bản và nhà phát triển đang sử dụng Google AdSense, Ad Manager hoặc AdMob phân phát quảng cáo cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và/hoặc Thuỵ Sĩ sẽ phải sử dụng một CMP được Google chứng nhận và có tích hợp với TCF khi phân phát quảng cáo cho người dùng ở EEA, Vương quốc Anh hoặc Thuỵ Sĩ.

Vào năm 2020, chúng tôi đã tích hợp các hệ thống quảng cáo của mình với TCF. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của Cục Quảng cáo tương tác (IAB) và về việc tích hợp của AdSense trong bài viết trên trung tâm trợ giúp tích hợp nhà xuất bản của chúng tôi. Yêu cầu mới về TCF của IAB là sự tiếp nối cam kết của chúng tôi trong năm 2020 về việc hỗ trợ các nỗ lực của ngành nhằm quản lý tính minh bạch cho người dùng và sự đồng ý của họ thông qua một khuôn khổ chuẩn hoá.

Quy trình chứng nhận CMP

Chúng tôi đang tích cực phối hợp với các CMP để tiến hành cấp chứng chỉ cho họ trong thời gian nhanh nhất có thể. Các CMP có thể cho chúng tôi biết rằng họ muốn được Google chứng nhận, sau đó, chúng tôi sẽ liên hệ với họ để giải thích các bước tiếp theo.

Để cho chúng tôi biết bạn quan tâm đến quy trình chứng nhận, vui lòng gửi biểu mẫu này.

Tiến trình triển khai

  • Từ tháng 5 năm 2023 trở đi: Google đã bắt đầu quy trình chứng nhận những CMP hợp tác với các đối tác xuất bản của chúng tôi. Google sẽ hợp tác với các CMP để chứng nhận họ dựa trên các tiêu chí chứng nhận.
  • Kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2024: Những nhà xuất bản và nhà phát triển đang sử dụng Google AdSense, Ad Manager hoặc AdMob sẽ phải sử dụng một CMP được Google chứng nhận và có tích hợp với TCF khi phân phát quảng cáo cho người dùng ở EEA và Vương quốc Anh. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về tiến trình triển khai.

Các bước tiếp theo

  • Cho chúng tôi biết là bạn quan tâm: Vui lòng gửi biểu mẫu này để cho chúng tôi biết là bạn quan tâm đến quy trình chứng nhận.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính