AdSense for Shopping ‏(AFSh)

מדיניות של AdSense לחיפוש

 1. שינויי שאילתה
  שאילתות חייבות לנבוע מנתונים שהמשתמשים מזינים ישירות בתיבת החיפוש, ואין לשנות את השאילתות. בכך נכללים הזנה מוקדמת של מונחים בתיבת החיפוש, או קישורים ישירים הכלולים בקוד ומפנים לדפי תוצאות חיפוש.

 2. שינויי קוד
  בעלי אתרים ב-AdSense אינם רשאים לשנות את הקוד של AdSense לחיפוש באף צורה.
  בעלי אתרים אינם רשאים:

  • למלא מראש את התיבה של AdSense לחיפוש
  • ליצור קישורים לתוצאות של Google AdSense ברשת החיפוש
  • למסגר את התוצאות של Google AdSense ברשת החיפוש
  • להסיר את הלוגו של Google או לשנות אותו
 3. מספר המודעות והמיקום של תיבת החיפוש
  מותר למקם עד שתי תיבות של Google AdSense ברשת החיפוש בכל דף.

 4. מותר להשתמש בקוד רק בדפים של תוצאות החיפוש
  מותר למקם יחידות מודעות של AdSense לחיפוש רק בדפים של תוצאות החיפוש. אין לשלב את הקוד של AdSense לחיפוש ביישום תוכנה כלשהו, כגון סרגל כלים.

 5. אופי התוכן שנועד לחיפוש
  כמתואר במדיניות התוכנית של AdSense, תוכן המוגן בזכויות יוצרים או תוכן שמפר את ההנחיות שלנו לגבי תוכן אתר לא יהיה במוקד התוכן הזמין בחיפוש.

 6. אין להבטיח תמריצים לחיפושים
  אין לתת פיצוי למשתמשים על צפייה במודעות או על ביצוע חיפושים.

 7. מגבלת שאילתות
  בכל בקשת משתמש ניתן ליצור שאילתה אחת בלבד. המוצר המקוון AdSense לחיפוש מוגבל לחמישה (5) מיליארד שאילתות לחשבון, במשך התקופה שבין 1 באוגוסט ועד 31 ביולי של השנה העוקבת.

שאלות נפוצות בנושא AdSense לחיפוש

האם אוכל לשנות את הקוד של AdSense לחיפוש?

אנחנו מבינים שחשוב לכם לשלוט על הפריסה של דפי האינטרנט שלכם, לכן בשלב זה אנו מציעים מספר אפשרויות תצוגה עבור AdSense לחיפוש. באופן כללי, כפי שמצוין במדיניות התוכנית, איננו מתירים לבצע שינויים בקוד AdSense. עם זאת, אנו מתירים לבצע שינויים מסוימים שיאפשרו לקוד של AdSense לחיפוש לעמוד בסטנדרטים של W3C HTML ו-XHTML.

כשאתם מפיקים את הקוד של ASense לחיפוש בדף מודעות לחיפוש, אתם יכולים לבחור:

 • לפתוח תוצאות חיפוש בחלון חדש
 • להתאים אישית את האורך והפריסה של תיבת החיפוש של Google
 • לבחור צבעים או סגנונות עבור התוצאות של AdSense לחיפוש

שוב, שימו לב ששינוי הקוד של AdSense לחיפוש מהווה הפרה של מדיניות התוכנית של AdSense. בעלי אתרים אינם רשאים:

 • למלא מראש את התיבה של AdSense לחיפוש
 • ליצור קישורים לתוצאות של Google AdSense ברשת החיפוש
 • למסגר את התוצאות של Google AdSense ברשת החיפוש
 • להסיר את הלוגו של Google או לשנות אותו

האם אוכל להשתמש בשירותים אחרים לחיפוש באינטרנט ביחד עם AdSense לחיפוש?

בעלי האתרים רשאים להוסיף שירותים אחרים לחיפוש באינטרנט, באתרים שמציגים את התיבה של AdSense לחיפוש. עם זאת, תיבות החיפוש שמוצגות משירותים אחרים לחיפוש באינטרנט לא יחקו את המראה של תיבת החיפוש של Google. בנוסף, בעלי אתרים המשתמשים בתכונה האופציונלית 'חיפוש באתר' רשאים גם להשתמש במוצרים חלופיים לחיפוש בתוכן של האתר שלהם.

האם אוכל להשתמש במנוע החיפוש באתר שלי?

אנחנו ממליצים מאוד לא להשתמש במנוע החיפוש שבאתר שלכם כדי לבצע חיפושים בעצמכם. שימוש כזה עשוי להעלות את הסיכון לקליקים מקריים על המודעות שלכם, ולגרום לדיווחים שאינם משקפים כהלכה את התנועה בדפים שלכם.

האם אוכל להציג מודעות Google ותיבה של AdSense לחיפוש באותו דף?

כן. תוכלו להציב תיבה של AdSense לחיפוש בכל דף שמציית למדיניות התוכנית שלנו, גם אם אתם מציגים כבר מודעות Google בדף זה. החיפושים יובילו לדף תוצאות חיפוש אשר יכול גם כן לייצר רווח באמצעות מודעות Google.

האם אוכל להציג מודעות Google שאינן של AFS בדפי תוצאות של AFS?

אנו מבקשים שלא תציב מודעות נוספות של Google, גם לא יחידות מודעות של טקסט, תמונה או וידאו, בדפים עם תוצאות חיפוש ממוסגרות. עם זאת, אתם יכולים להציב בדף יחידת קישור או תיבה של AdSense לחיפוש.

בעלי אתרים אשר מציגים מודעות של AdSense לחיפוש באמצעות פרוטוקול CSA מתבקשים לעיין במדיניות לגבי מודעות מותאמות אישית המיועדות לרשת החיפוש.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?