Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Nguyên tắc triển khai quảng cáo

Sửa đổi mã quảng cáo AdSense

Chính sách chương trình của chúng tôi không cho phép bất kỳ thay đổi nào đối với mã AdSense làm tăng hiệu suất quảng cáo giả tạo hoặc gây hại cho chuyển đổi của nhà quảng cáo. Tài khoản nhà xuất bản của bạn cung cấp một số tùy chọn khi tạo mã quảng cáo. Chúng tôi hy vọng các tùy chọn này sẽ cho phép bạn tạo bố cục quảng cáo phù hợp với trang web của mình. Nói chung, chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mã quảng cáo. Trong một số trường hợp, mặc dù chúng tôi hiểu sửa đổi rất quan trọng đối với một trải nghiệm người dùng rõ ràng.

Kỹ thuật cần tránh

Dưới đây là một số kỹ thuật bạn cần tránh:

 • Ẩn các đơn vị quảng cáo bất cứ lúc nào (ví dụ: display:none), trừ khi bạn đang triển khai đơn vị quảng cáo đáp ứng
 • Triển khai mã quảng cáo AdSense theo cách làm che mất nội dung hoặc ở nơi nội dung làm che mất quảng cáo
 • Đặt đơn vị quảng cáo trên trang web dành cho thiết bị di động hoặc trang web thiết kế đáp ứng theo cách sẽ khiến nội dung và quảng cáo chồng chéo nhau
 • Lạm dụng nhắm mục tiêu quảng cáo bằng cách sử dụng từ khóa ẩn, IFRAME hoặc bất kỳ phương pháp nào khác
 • Phân phối quảng cáo bằng email hoặc phần mềm
 • Lạm dụng phân phối hoặc trình bày quảng cáo để tạo sự thu hút không hợp lệ (ví dụ: quảng cáo trượt vào màn hình, quảng cáo phóng to/thu nhỏ).
 • Kích hoạt nhấp chuột quảng cáo trong khi người dùng đang kéo chuột trên trang web trên thiết bị di động.

Sửa đổi có thể chấp nhận

Dưới đây là một số sửa đổi có thể chấp nhận:

Thiết kế đáp ứng

Mã quảng cáo không đồng bộ mới cho phép bạn đặt kích thước của quảng cáo thông qua CSS và tùy chọn qua truy vấn phương tiện truyền thông để vừa với trang web đáp ứng của bạn. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng đơn vị quảng cáo đáp ứng.

Thử nghiệm A/B

Thử nghiệm AdSense cho phép bạn so sánh hiệu suất của các cài đặt loại quảng cáo và/hoặc kiểu quảng cáo văn bản khác nhau của đơn vị quảng cáo. Thử nghiệm giúp bạn ra quyết định sáng suốt hơn về cách định cấu hình đơn vị quảng cáo và có thể giúp bạn tăng thu nhập của mình. Tìm hiểu thêm về thử nghiệm.

Nếu bạn cần kiểm soát nhiều hơn các thử nghiệm A/B của mình, vui lòng xem các đoạn mã sau:

 • Mã quảng cáo đồng bộ:
  <script type="text/javascript">
      var random_number = Math.random();
      google_ad_client = "ca-publisher-id";
      google_ad_width = 728;
      google_ad_height = 90;

      if (random_number < .5){
          google_ad_slot = "1234567890";
      } else {
          google_ad_slot = "2345678901";
      }

  </script>
  <script type="text/javascript"
      src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
  </script>
 • Mã quảng cáo không đồng bộ:
  <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-publisher-id" crossorigin="anonymous"></script>
  <ins class="adsbygoogle"
      style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
      data-ad-client="ca-publisher-id">
  </ins>
  <script>
      if (Math.random() < .5) {
        mySlotId = '1234567890';
      } else {
        mySlotId = '2345678901';
      }
      (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
        params: { google_ad_slot: mySlotId }
      });
  </script>
Đặt kênh tùy chỉnh động
 • Mã quảng cáo đồng bộ:
  <script type="text/javascript">
      var channel_condition = object.booleanMethod();
      google_ad_client = "ca-publisher-id";
      google_ad_slot = "1234567890";
      google_ad_width = 728;
      google_ad_height = 90;
      if (channel_condition){
          google_ad_channel = "123457789";
      } else {
          google_ad_channel = "263477489";
      }

  </script>
  <script type="text/javascript"
      src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
  </script>
 • Mã quảng cáo không đồng bộ:
  <script async src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/adsbygoogle.js?client=ca-publisher-id" crossorigin="anonymous">
  <ins class="adsbygoogle"
      style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
      data-ad-client="ca-publisher-id"
      data-ad-slot="1234567890">
  </ins>
  <script>
      channel_condition = object.booleanMethod();
      if (channel_condition) {
        my_google_ad_channel = '123457789';
      }
      else {
        my_google_ad_channel = '263477489';
      }
      (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
        params: { google_ad_channel: my_google_ad_channel}
      });
  </script>
Thu nhỏ thẻ quảng cáo
 • Mã quảng cáo đồng bộ:
  <script type="text/javascript">
      google_ad_client = "ca-publisher-id";
      google_ad_slot = "1234567890";
      google_ad_width = 728;google_ad_height = 90;
  </script>
  <script type="text/javascript"
      src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
  </script>
 • Mã quảng cáo không đồng bộ:
  <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-publisher-id" crossorigin="anonymous"></script>
  <ins class="adsbygoogle"
      style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
      data-ad-client="ca-publisher-id"
      data-ad-slot="1234567890"></ins>
  <script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>

Để biết chi tiết về những thay đổi mà bạn được phép thực hiện đối với mã AdSense cho tìm kiếm, hãy xem chính sách AdSense cho tìm kiếm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157
false