Policyer för annonsimplementering

Ändring av annonskoden för AdSense

Vår programpolicy tillåter inte några förändringar i AdSense-koden som på konstgjord väg driver upp annonsresultat eller skadar annonsörernas konverteringar. I ditt utgivarkonto finns ett antal alternativ att välja mellan för annonskoden. Vi hoppas att du kan hitta en annonslayout som passar din webbplats. I allmänhet rekommenderar vi att du kopierar och klistrar in annonskoden. I vissa situationer förstår vi dock att det är nödvändigt att ändra i koden för att uppnå en bra användarupplevelse.

Tekniker att undvika

Här är några tekniker du bör undvika:

 • Dölja annonsenheter vid något tillfälle (t.ex. display:none), såvida du inte använder en responsiv annonsenhet.
 • Implementera AdSense-annonskoden så att den täcker innehåll.
 • Placera annonsenheter på en mobilwebbplats eller en webbplats med responsiv design på ett sätt som gör att innehållet och annonserna överlappar.
 • Manipulera annonsinriktningen med hjälp av dolda sökord, IFRAME-ramar eller andra metoder.
 • Sprida annonser i e-postmeddelanden eller program.
 • Manipulera annonsens visning eller presentationen i syfte att locka otillbörlig uppmärksamhet (t.ex. annonser som glider in på skärmen eller annonser som zoomar in/ut).
 • Utlösa ett annonsklick när användare trycker och drar på något på en mobil webbsida.

Godtagbara ändringar

Godtagbara ändringar är:

Responsiv design

Med hjälp av den nya asynkrona annonskoden kan du bestämma storleken på en annons med hjälp av CSS, och mediafrågor om du vill, så att den passar din responsiva webbplats. Läs mer om hur du kan använda responsiva annonsenheter.

A/B-testning

Med hjälp av AdSense-experiment kan du jämföra resultatet för annonsenheter med olika inställningar för annonstyp och/eller textannonsformat. Experiment hjälper dig att fatta rätt beslut om hur du ska konfigurera dina annonsenheter och det kan bidra till högre intäkter. Läs mer om experiment.

Om du behöver mer kontroll över A/B-testerna kan du titta på följande kod:

 • Synkron annonskod:
  <script type="text/javascript">
      var random_number = Math.random();
      google_ad_client = "ca-publisher-id";
      google_ad_width = 728;
      google_ad_height = 90;

      if (random_number < .5){
          google_ad_slot = "1234567890";
      } else {
          google_ad_slot = "2345678901";
      }

  </script>
  <script type="text/javascript"
      src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
  </script>
 • Asynkron annonskod:
  <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
  <ins class="adsbygoogle"
      style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
      data-ad-client="ca-publisher-id">
  </ins>
  <script>
      if (Math.random() < .5) {
        mySlotId = '1234567890';
      } else {
        mySlotId = '2345678901';
      }
      (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
        params: { google_ad_slot: mySlotId }
      });
  </script>
Ställa in anpassade kanaler dynamiskt
 • Synkron annonskod:
  <script type="text/javascript">
      var channel_condition = object.booleanMethod();
      google_ad_client = "ca-publisher-id";
      google_ad_slot = "1234567890";
      google_ad_width = 728;
      google_ad_height = 90;
      if (channel_condition){
          google_ad_channel = "123457789";
      } else {
          google_ad_channel = "263477489";
      }

  </script>
  <script type="text/javascript"
      src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
  </script>
 • Asynkron annonskod:
  <script async src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/adsbygoogle.js">
  <ins class="adsbygoogle"
      style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
      data-ad-client="ca-publisher-id"
      data-ad-slot="1234567890">
  </ins>
  <script>
      channel_condition = object.booleanMethod();
      if (channel_condition) {
        my_google_ad_channel = '123457789';
      }
      else {
        my_google_ad_channel = '263477489';
      }
      (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
        params: { google_ad_channel: my_google_ad_channel}
      });
  </script>
Minimering av annonstagg
 • Synkron annonskod:
  <script type="text/javascript">
      google_ad_client = "ca-publisher-id";
      google_ad_slot = "1234567890";
      google_ad_width = 728;google_ad_height = 90;
  </script>
  <script type="text/javascript"
      src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
  </script>
 • Asynkron annonskod:
  <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
  <ins class="adsbygoogle"
      style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
      data-ad-client="ca-publisher-id"
      data-ad-slot="1234567890"></ins>
  <script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>

Mer information om vilka ändringar som är tillåtna i AdSense for Search-kod finns i Policyer för AdSense for Search.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt