Số lần nhấp chuột và hiển thị

Cách Google ngăn chặn lưu lượng truy cập không hợp lệ

Các chuyên gia của chúng tôi giám sát chặt chẽ số lần nhấplần hiển thị trên các quảng cáo Google để bảo vệ lợi ích của bạn cũng như lợi ích của các nhà quảng cáo. Để thực hiện việc giám sát, chúng tôi sử dụng cả hệ thống đánh giá tự động và đánh giá thủ công, phân tích tất cả các lần hiển thị và lần nhấp quảng cáo để phát hiện bất kỳ lưu lượng truy cập không hợp lệ nào có thể làm tăng chi phí của nhà quảng cáo hoặc thu nhập của nhà xuất bản một cách giả tạo.

Công nghệ độc quyền của Google phân tích các lần nhấp và lần hiển thị để xác định xem chúng có khớp với một hình mẫu sử dụng có thể làm tăng chi phí của nhà quảng cáo hoặc thu nhập của nhà xuất bản một cách giả tạo hay không. Hệ thống của chúng tôi sử dụng các bộ lọc tinh vi để phân biệt giữa lưu lượng truy cập tạo bởi người sử dụng bình thường với lưu lượng truy cập có thể có nguy cơ gây rủi ro cho các nhà quảng cáo của chúng tôi. Một số ví dụ về kiểu lưu lượng truy cập gây rủi ro bao gồm các lần nhấp hoặc lần hiển thị do người dùng tạo không theo đúng quy tắc, nguồn lưu lượng truy cập và người máy tự động cũng như các nhà xuất bản khuyến khích người dùng nhấp vào quảng cáo của họ. Hệ thống của chúng tôi cho phép chúng tôi lọc ra hầu hết các lưu lượng truy cập không hợp lệ và các nhà quảng cáo không bị tính phí cho lưu lượng truy cập này. Hãy tìm hiểu thêm trong bài đăng blog Inside AdSense này: Ngăn chặn lần nhấp chuột không cố ý để có trải nghiệm quảng cáo tốt hơn trên thiết bị di động.

Ngoài hệ thống tự động, chúng tôi có một nhóm chuyên phát hiện lưu lượng truy cập không hợp lệ bằng cách sử dụng một số công cụ chuyên biệt và nhiều kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm sâu rôn trong việc theo dõi và giám sát hành vi người dùng và phân tích tình huống. Chúng tôi liên tục nâng cấp các cơ chế dò tìm của mình để chủ động đối phó với lưu lượng truy cập không hợp lệ.

Để ngăn chặn lưu lượng truy cập không hợp lệ trong tài khoản của bạn, hãy đảm bảo rằng việc triển khai quảng cáo của bạn tuân thủ chính sách chương trình của chúng tôi và rằng bạn không trả tiền cho lưu lượng truy cập từ một nguồn không đáng tin. Hãy tìm hiểu thêm trong Chính sách AdSense: hướng dẫn cho người mới bắt đầu.

Nếu bạn lo ngại về việc bên thứ ba có thể đang tạo ra lưu lượng truy cập không hợp lệ trên quảng cáo của mình, hãy xem trang này để biết các mẹo ngăn chặn lưu lượng truy cập không hợp lệ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố