Số lần nhấp chuột và hiển thị

Chặn các IP nhất định nhấp vào quảng cáo

Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đến nhấp chuột không hợp lệ. Bởi vì địa chỉ IP có thể được phân phối từ nhiều nguồn khác nhau và do trên thực tế các nhấp chuột hợp lệ có thể bị chặn, chúng tôi không thể chặn địa chỉ IP được cung cấp bởi các nhà xuất bản. Mặc dù chúng tôi không thể chặn địa chỉ IP cho bạn, có các cách mà bạn có thể trực tiếp chặn địa chỉ IP đáng ngờ truy cập vào trang web của mình. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với quản trị viên web để có thêm hướng dẫn.

Nếu bạn muốn truy cập đích đến của một quảng cáo để xem nội dung hoặc để thêm quảng cáo vào danh sách bộ lọc, bạn có thể sử dụng Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google, cho phép bạn xem các quảng cáo có thể hiển thị trên bất kỳ trang web nào và nhấp vào chúng nếu không có lo lắng về các nhấp chuột không hợp lệ được tạo ra trong tài khoản của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?