Số lần nhấp chuột và hiển thị

Chặn các IP nhất định nhấp vào quảng cáo

Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đến nhấp chuột không hợp lệ. Bởi vì địa chỉ IP có thể được phân phối từ nhiều nguồn khác nhau và do trên thực tế các nhấp chuột hợp lệ có thể bị chặn, chúng tôi không thể chặn địa chỉ IP được cung cấp bởi các nhà xuất bản. Mặc dù chúng tôi không thể chặn địa chỉ IP cho bạn, có các cách mà bạn có thể trực tiếp chặn địa chỉ IP đáng ngờ truy cập vào trang web của mình. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với quản trị viên web để có thêm hướng dẫn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố